Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mladý záchranár pripravil na mimoriadne udalosti viac ako 250 žiakov z celej SR

Mladý záchranár pripravil na mimoriadne udalosti viac ako 250 žiakov z celej SR

V dňoch 8.6. – 10.06.2016 prebiehali Majstrovstvá Slovenskej republiky (SR) mladých záchranárov civilnej ochrany 2016, resp. súťaže známej ako ,,Mladý záchranár SR“. Celoslovenské finálové kolo v poradí 22. ročníka súťaže sa odohrávalo v krásnom prírodnom prostredí v Rekreačnom zariadení Podskalie (okres Považská Bystrica) v Trenčianskom kraji.

Majstrovstvá SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2016 boli určené pre žiakov II. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií do kvarty (vrátane). Vyhlasovateľom súťaže je Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR, Majstrovstvá SR zorganizovalo v spolupráci s Okresným úradom Považská Bystrica (OÚ PB). Na súťaži participovali Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), Považské osvetové stredisko Považská Bystrica (v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK), Rekreačné zariadenie Podskalie, Penzión pod Strážovom, Rekreačné zariadenie Priedhorie a ďalší. Cieľom je v nadväznosti na prierezovú tému „Ochrana života a zdravia“ pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof. Žiaci si majú vybudovať a upevniť návyk poskytnúť pomoc iným v prípade mimoriadnych udalostí, zvýšiť záujem o záujmovú činnosť a o výchovno-vzdelávací proces obohatený o atraktívne prvky.

V Podskalí štartovalo 64 tímov

Počas apríla a mája 2016 prebiehali okresné kolá, z ktorých najlepšie družstvá postúpili do celoslovenského kola. V Podskalí sa zišlo 63 tímov zo všetkých krajov SR a 1 tím z Maďarska. Spolu štartovalo teda 64 štvorčlenných družstiev.

V stredu 8. júna žiaci úspešne dorazili na miesto konania, kde sa v úvodný večer zoznámili s organizačnými pokynmi súťaže. Vo štvrtok 9. júna prebehlo slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR mladých záchranárov civilnej ochrany 2016. Postupne sa súťažiacim prihovorili generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Lenka Hmírová, predseda TSK Jaroslav Baška, prednosta OÚ PB Jozef Smatana a riaditeľka súťaže zo Sekcie krízového riadenia MV SR Lýdia Keruľová. Za rozhodcov zložil sľub hlavný rozhodca Pavel Petrík z OÚ PB, sľub za súťažiacich zložila i vybraná študentka. ,,Som veľmi rada, že ste tu v takomto počte. Ako povedal zakladateľ olympijských hier Pierre de Coubertin, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa,“ uviedla generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Lenka Hmírová. Na jej slová nadviazal predseda TSK Jaroslav Baška: ,,Teší ma, že tento rok sa celoslovenské kolo súťaže Mladý záchranár konalo v Podskalí, nádhernej časti Trenčianskeho kraja. Som rád, že TSK mohol podporiť takéto pekné podujatie. V súťaži si žiaci overili vedomosti a zručnosti z civilnej ochrany. Nikdy nevieme, kedy sa nám zídu práve tieto schopnosti vo svojom živote.“ Trenčiansky župan ocenil prínos súťaže a zároveň sa podelil so žiakmi o svoje pozitívne skúsenosti z obdobných súťaží v jeho študentských časoch.

Žiaci súťažili v 6 súťažných disciplínach – test, civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnícka príprava, hasenie malých požiarov a streľba zo vzduchovej pušky. Okrem samotných súťaží bol pre študentov pripravený bohatý sprievodný animačný program. Hlavnou animátorkou bola Iveta Rybáriková z OÚ PB. ,,Zatiaľ môžeme vyjadriť veľkú spokojnosť s priebehom Mladého záchranára 2016. Okrem samotnej súťaže prebiehali paralelne sprievodné aktivity – včera (pozn. štvrtok) bol veľký záujem žiakov o exkurzie na Trenčiansky a Čachtický hrad. Prebiehali tiež rôzne animačné aktivity, napríklad lukostreľba, sokoliari, ukážky zásahu hasičov, večerné spoločenské programy,“ zhodnotila program po 2 dňoch hlavná animátorka Iveta Rybáriková.

V priebehu dnešného dňa prebiehalo pokračovanie súťaže a tiež sprievodný animačný program. V poobedňajších hodinách sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a oficiálne ukončenie súťaže. Pre viac informácií o celej Mladom záchranárovi 2016 stačí kliknúť na webové sídlo MV SR http://www.minv.sk/?smzCO.

autor: pš

Fotogaléria

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK