Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianska župa vo veľkom investuje do škôl: žiakom dnes odzvonilo na nový školský rok vo vynovených priestoroch za 4,7 mil. €

Trenčianska župa vo veľkom investuje do škôl: žiakom dnes odzvonilo na nový školský rok vo vynovených priestoroch za 4,7 mil. €

Bánovská SOŠ strojnícka prešla historickým míľnikom

Na SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, ktorej zriaďovateľom je TSK, začali školský rok 2016/2017 v novom sídle -  v zrekonštruovaných priestoroch po bývalej SOŠ J. Ribaya. Zlúčenie škôl a následná rekonštrukcia telocvične, kuchyne a jednej z budov školy za 1,1 mil. € pre školu znamená 10 nových odborných učební, po troch rokoch funkčnú kuchyňu, obnovenú telocvičňu, laboratóriá aj nové sociálne zázemie.

Nástupnícka škola SOŠ strojnícka po zlúčení so SOŠ J. Ribaya začala školský rok s viac ako 420 staršími žiakmi a 100 čerstvými prvákmi, ktorých prišiel okrem nového riaditeľa školy Jozefa Oriešku osobne pozdraviť aj trenčiansky župan Jaroslav Baška s vedúcou Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Danielou Hilčíkovou Rastislavom Šeptákom, vedúcim Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky Úradu TSK. „Od zlúčenia týchto škôl si sľubujeme finančnú aj personálnu stabilitu, viac možností na odmeňovanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy a, samozrejme, lepšie podmienky pre študentov. Keďže sme školy spojili, chceli sme aj zainvestovať do priestorov bývalej SOŠ J. Ribaya,“ povedal na margo viac ako miliónovej investície z rozpočtu župy jej predseda a poďakoval všetkým za ich prácu a snaženie pri náročnom procese rekonštrukcie a sťahovania.

Školu v blízkej dobe čaká aj podpis memoranda o spolupráci s TSK, profesijnými komorami a regionálnymi zamestnávateľmi, keďže je poslednou SOŠ v pôsobnosti župy, ktorá toto memorandum z dôvodu čakania na uskutočnenie organizačných zmien zatiaľ podpísané nemá.

SZŠ prvýkrát na novej adrese, prvýkrát vo vlastnom

Od 5. septembra 2016 píše Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne (SZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK svoju históriu na novej adrese. Z pôvodného sídla na Braneckého ulici sa presťahovala na adresu Veľkomoravská 14. Tu začalo nový školský rok viac ako 530 študentov. Spolu s nimi si po prvýkrát zrekonštruované priestory bývalej Školy podnikania pozrel predseda TSK Jaroslav Baška s vyššie menovanými vedúcimi Úradu TSK, s kontrolórom TSK Richardom Horváthom, poslancami zastupiteľstva TSK Evou BočincovouTomášom Vaňom. Medzi prítomnými nechýbal rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva a riaditeľka regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne Miroslava Jakubeková, Iveta Ježková zo Školského inšpekčného centra Trenčín, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková, za Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne Gabriela Hrušovská a zástupcovia realizátora stavby.

SZŠ funguje už od roku 1947. Dnes dosahuje vek 69 rokov, v ktorých sa prvýkrát dočkala svojej vlastnej budovy. Žiakov pripravuje na výkon zdravotníckeho povolania v 5 študijných odboroch: zdravotnícky asistent a laborant, farmaceutický laborant, masér a zubný asistent. „Škola má v súčasnosti 21 tried a zamestnáva 49 pedagogických pracovníkov, 15 nepedagogických a navyše spolupracuje s 27 externými vyučujúcimi,“ v úvodnom príhovore informovala riaditeľka školy Eva Červeňanová, ktorá zároveň vyzdvihla ústretovosť a pomoc zo strany zriaďovateľa pri realizácii neľahkého procesu rekonštrukcie a sťahovania.

Študijné odbory SZŠ sú atraktívne nielen pre študentov, ale aj pre samotných zamestnávateľov. Škola tak patrí k tým s najnižšou mierou nezamestnanosti absolventov, ktorá sa pohybuje približne okolo 3,9%. Vzdelávanie po novom pomôžu skvalitniť aj nové priestory.  „Vďaka rekonštrukcii škole pribudli viaceré učebne, či už toho teoretického vyučovania, ktorých počet sa zvýšil z 8 na 14, a počet učební praktického vyučovania narástol z 8 na13. V rámci 13 špeciálnych odborných učební sú to 2 učebne pre zubných laborantov, ktoré si v starých priestoroch škola nemohla dovoliť. Náklady na rekonštrukciu predstavujú viac ako 400 tisíc €,“ komentoval župan Jaroslav Baška. Škola si prilepšia aj 11 kabinetmi pre pedagógov, ktoré v pôvodných priestoroch chýbali, 2 menšími telocvičňami, ale aj jedálňou, výdajňou stravy a spoločenskou miestnosťou.

Dubnická SOŠ taktiež v novom

Druhá najúspešnejšia škola v oblasti duálneho vzdelávania v TSK, dubnická SOŠ, začala školský rok 2016/2017 v nových priestoroch na Bratislavskej ulici v Dubnici nad Váhom. Sťahovanie školy zo Štúrovej ulice a rekonštrukcia nového sídla školy si z rozpočtu TSK ako zriaďovateľa školy vypýtala viac ako 1,6 mil. €. To je cena za 48 nových učební rozličného zamerania, zmodernizované priestory školy, ale aj za úsporu prevádzkových a osobných nákladov. Predpokladaná výška usporených nákladov presahuje výšku 59 tisíc €.

Škola pod vedením Miroslava Dziaka aktívne spolupracuje so združením regionálnych zamestnávateľov DubTech, ktorého zástupcovia sa zúčastnili aj slávnostného otvorenia školského roka už na novej adrese školy. „Dubnica nad Váhom je regiónom známym strojárskym aj elektrotechnickým priemyslom a ja som veľmi rád, že okolité firmy sa spojili a založili združenie Dubtech, ktoré so školou spolupracuje. Myslím si, že vynaložené finančné prostriedky majú svoje opodstatnenie a čo najviac žiakov bude využívať systém duálneho vzdelávania,“ netajil očakávania župan Baška. „TSK má záujem investovať do odborného vzdelávania a podporovať ho. V prvom rade je to o podmienkach – aby sa žiaci mali kde učiť, aby mali kvalitnú výučbu, ako teoretickú, tak aj praktickú, v ktorej je veľmi dôležitá spolupráca s firmami a podnikateľmi. Preto TSK je veľkým podporovateľom duálneho systému vzdelávania,“ doplnila Daniela Hilčíková s tým, že aktuálne má kraj podpísaných 202 učebných zmlúv v duálnom vzdelávaní. Riaditeľ školy vníma jej presťahovanie a modernizáciu ako možnosť na ďalší kvalitatívny posun v možnostiach rozvoja SOŠ. Školu v budúcnosti pravdepodobne čakajú ďalšie investičné zmeny smerujúce k jej celkovej modernizácii. V súčasnosti ju navštevuje približne 540 žiakov, z toho prváci predstavujú takmer dvestovku žiakov.

V rámci spustenia nového školského roka župan nevynechal ani návštevu Základnej školy v Brezovej pod Bradlom, ktorá pod vedením riaditeľky Ivice Gavlasovej vstúpila do svojej novej, modernejšej etapy. Aj vďaka príspevku z Úradu vlády SR vo výške 40 000€ mesto zrealizovalo investičnú akciu za približne 760 tisíc €, ktorá do nového šatu obliekla nielen školskú jedáleň s kuchyňou, ale aj ďalšie obslužné priestory. Novými priestormi školy župana previedla primátorka mesta Eva Ušiaková.

autor: vr

Fotogaléria

SOS DCA (4)
SOS DCA (23)
SOS DCA (48)
SOS DCA (81)
SOS DCA (111)
SOSstrojnickaBNB (9)
SOSstrojnickaBNB (28)
SOSstrojnickaBNB (74)
SOSstrojnickaBNB (144)
SZS TN (3)
SZS TN (10)
SZS TN (27)
SZS TN (35)
SZS TN (39)
SZS TN (59)
SZS TN (86)
SZS TN (111)
SZS TN (135)
SZS TN (151)
SZS TN (192)
ZS BPB (19)
ZS BPB (32)
ZS BPB (39)
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK