Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Župan a hasiči hodnotili rok od Floriána k Floriánovi

Župan a hasiči hodnotili rok od Floriána k Floriánovi

Presne po roku od podpisu Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom(TSK) a Krajským výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany prijal predseda TSK Jaroslav Baška a poslanci krajského zastupiteľstva na pôde Úradu TSK zástupcov dobrovoľných hasičov zo všetkých deviatich okresov v Trenčianskom kraji. Pri príležitosti sviatku hasičov sv. Floriána a prvého výročia od podpisu memoranda o spolupráci si v stredu 4. mája 2016, v úvode za zvukov hasičskej hymny, pripomenuli obe výročia. Zástupcovia kraja a hasičov diskutovali o tom, kam sa bude uberať spolupráca do nastávajúceho obdobia.

Obe strany hodnotia memorandum o spolupráci podpísané 4.5.2015 za prospešné a napĺňajúce jeho základné idei, ktorými sú rozvoj obojstranne prospešnej spolupráce pri zabezpečovaní úloh v požiarnej bezpečnosti,  ale aj podpora výchovy k ochrane majetku, odvahe, vlastenectvu a národnej hrdosti, vytváranie podmienok pre spoločné aktivity na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, pri propagácii činnosti a aktívnej podpore dobrovoľných hasičov.

Predseda TSK Jaroslav Baška ročnú spoluprácu od „Floriána k Floriánovi“ hodnotí ako produktívnu: „Som rád, že za rok, ktorý ubehol od podpisu memoranda sa ho darí napĺňa.  Zo stranu DPO v tom, že spolupracujú s našimi strednými školami pri preventívnych akciách a prednáškach ako vykonávať prevenciu pred požiarmi, pretože to považujem za najlepšiu investíciu. Teší ma, že aj na základe memoranda si požiadali dobrovoľní hasiči o dotácie a my sme im mohli vyhovieť. Verím, že prostriedky, ktoré kraj poskytol padnú na dobrú pôdu a že DHZ to využijú na ochranu životov, majetku a zdravia obyvateľov. Pripravujeme publikáciu o histórií a súčasnosti DHZ, ktorých je v kraji okolo tristo, čo je viac ako miest a obcí v Trenčianskom kraji. Aj takto chce Trenčiansky kraj prispieť a pomôcť k udržovaniu tradícii dobrovoľných hasičov“, doplnil župan plány do budúcnosti.

hasici a tsk

Za hasičov sa prihovoril prítomným Michal Jurdík, predseda krajskej DPO: „Hasiči dostali morálnu podporu, lebo jeho predseda a poslanci sa prihlásili k hasičom, že chcú pomáhať.  Nielen hasičom, ale všetkým obyvateľom kraja. A pomáhajú. Dotáciami, ale aj tým, že predseda aj poslanci chodia na hasičské súťaže a hasiči aj z vďaky, vyhrávajú,“ poďakoval všetkým, ktorí hasičov podporujú, vrátane ministerstva vnútra SR za techniku a kraja.  

Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi TSK a Krajským výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany bolo podpísané 4.5.2015 na 5 rokov a pozvanie na Úrad TSK od trenčianskeho župana Jaroslava Bašku prijali poslanci TSK aj zástupcovia Dobrovoľnej hasičskej ochrany. Za TSK poslanci Milan Berec, Eva Bočincová, Ján Bielik, Anna Abramovičová, za Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia Úradu TSK Ľubica Držková a Marián Pavlásek za DPO predseda Krajskej dobrovoľnej požiarnej ochrany Michal Jurdík spolu s tajomníčkou  Alenou Vánikovou a predsedovia a podpredsedovia okresných výborov požiarnej ochrany za jednotlivé okresy: Prievidza - Ján Macák, Nové mesto nad Váhom - Ivan Krúpa, Trenčín - Lýdia Lahká (členka) -, Myjavu - Dušan Michalička, Púchov - Ladislav Burmek (člen), Bánovce nad Bebravou - Peter Brácho, Partizánske  - Vladimír Knapek, Ilava  - Vladimír Monček, Považská Bystrica -  Stanislav Bačík.

K sv. Floriánovi  a hasičom sa v tento deň niesli aj slová básne z pera Michala Jurdíka:

 

Hasičská uniforma je vám svätá,,

s vašou prácou je nerozlučne spätá.

Takmer v každom meste i dedine

dobrovoľní hasiči si plnia svoje poslanie.

                

Nech vám Svätý Florián pomáha,

a nech hasičom nikdy nechýba odvaha.

A ja vám moji drahí chcem,

vysloviť prosté ďakujem!

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK