Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Druhý ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu štartuje. Buďte pri tom aj vy!

V roku 2017 prišiel Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako priekopník spomedzi krajov, s novinkou zavedenia Participatívneho-komunitného rozpočtu. Ten dal možnosť občanom na území kraja rozhodnúť o použití  časti verejných financií. Rovnako tomu bude aj v roku 2018.

Po úspešnom premiérovom ročníku Participatívneho-komunitného rozpočtu (PKR), vďaka ktorému sa podarilo za 99 tisíc eur zo župnej pokladnice zrealizovať celkom 28 jedinečných projektov, odštartuje 1. januára 2018 v poradí druhý ročník PKR Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od prvého dňa nového roka 2018 môžu jednotlivci, skupiny, školy, triedy, mestá, obce, záujmové skupiny či organizácie a inštitúcie, ktoré sídlia, resp. žijú na území Trenčianskeho kraja predkladať svoje nápady alebo návrhy projektov, ktorých realizáciu by vo svojom okolí uvítali.

Prihlásené projekty by mali byť zamerané na oblasť dopravy a komunikácie, životného prostredia, voľno-časových aktivít, kultúry, športu či sociálnej pomoci. Aby mal nápad alebo projekt väčšiu šancu na úspech mal by byť prínosom v oblasti rozvoja kraja a napĺňať potreby jeho obyvateľov, priniesť hmatateľné výsledky, byť zrozumiteľný, inovatívny a originálny, mať časový plán a efektívne využívať poskytnuté verejné financie.

Trenčianska župa aj v roku 2018 prerozdelí medzi úspešných žiadateľov Participatívneho-komunitného rozpočtu finančné prostriedky vo výške 99 tis. eur, pričom maximálna výška jedného podporeného projektu je 2 200 eur. Uvedený objem finančných prostriedkov bude rozdelený medzi všetkých 9 okresov v kraji rovnakým pomerom. Nápady, ktoré prídu na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, prejdú v prvom kole verejným zvažovaním, kde prítomná verejnosť v spolupráci s odbornou komisiou rozhodne o tom, či je konkrétny projekt reálne uskutočniteľný a prínosný pre široké okolie. Úspešné návrhy z verejného zvažovania postúpia do druhého kola – verejného hlasovania, kde rozhodnú obyvatelia kraja svojím hlasom o tom, ktorý projekt sa skutočne zrealizuje.

Premeňte svoju myšlienku v roku 2018 na realitu! Ak je váš nápad prínosný pre širokú verejnosť či komunitu, od 1. januára 2018 ho môžete poslať na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viac informácií o Participatívnom-komunitnom rozpočte nájdete na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii Financie, Participatívny-komunitný rozpočet.

Tešíme sa na Vaše inovatívne a originálne nápady, ktoré pomôžu skvalitniť život v Trenčianskom kraji.

autor: mp
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK