Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky župan sa dnes prvýkrát stretol s novozvoleným hejtmanom Juhomoravského kraja Bohumilom Šimekom

Trenčiansky župan sa dnes prvýkrát stretol s novozvoleným hejtmanom Juhomoravského kraja Bohumilom Šimekom

Delegáciu spoza českej strany hranice prijal v sídle župného úradu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. S hejtmanom Bohumilom Šimekom rokoval prvý krát, kraje však už majú za sebou niekoľko spoločných realizovaných projektov. Vzájomnú spoluprácu kraje nadviazali v januári 2015 podpisom Dohody o spolupráci. Medzi zrealizované projekty v minulom programovom období 2007 – 2013 patrí projekt Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny I. a II, v rámci ktorého sa zrekonštruovalo niekoľko úsekov ciest, ďalej projekt Spoločné vzdelávanie pre budúcnosť zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania v strojárskych odboroch či projekty Pohyb nás spojuje I a II.V rámci operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 bolo ďalšími subjektmi pôsobiacimi na území oboch krajov realizovaných 19 projektov za viac ako 5 mil. € v oblasti vzdelávania, športu, cestovného ruchu či kultúrneho dedičstva.

Vo výzvach vyhlásených v roku 2016 predložil TSK spoločne s partnermi z Juhomoravského kraja investičný projekt TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície, ktorý sprístupní Trenčiansky hrad z južného opevnenia, na českej strane dá novú tvár parku „Kalvárie“ v Bučoviciach. Ďalej napr. neinvestičný projekt Rozvoj dovedností žáků v přírodovědních a technických oborech, zameraný na podporu záujmu žiakov základných škôl o štúdium technických odborov a stredoškolákov o rozvoj schopností nad rámec povinných vedomostí.

Už niekoľko rokov sa pripravuje realizácia pútnickej Cyrilo-metodskej cesty. Práve TSK a Juhomoravský kraj sú medzi partnermi projektu Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje
v moravsko-slovenském příhraničí,
ktorý by mal obnoviť základnú pútnickú cestu na území všetkých partnerských krajov formou vytrasovania a vyznačenia chodníkov a turistických ciest.  Na rok 2016 má Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod na juhomoravskej strane spoločne naplánovaný projekt Vzdelávať pre budúcnosť Edu4Future, ktorý má pomôcť zaviesť zavádzanie inovovaných spoločných vzdelávacích programov.

Trenčiansky samosprávny kraj v súčasnosti tiež hľadá prihraničného partnera na rekonštrukciu na seba nadväzujúcich úsekov ciest Vrbovce – hranica ČR a Brezová pod Bradlom – hranica ČR za približne 4 mil. €. Aj o tom sa hovorilo na rokovaní trenčianskeho župana s juhomoravským hejtmanom. „Či už ide o dopravu, ekológiu alebo cestovný ruch či školstvo, tak vzhľadom na to, že sme pôsobili v Československu, naše problémy sú z 95% rovnaké. Preto som rád, že si môžeme navzájom vymieňať informácie. Myslím si, že je zbytočné vyšliapavať nové cesty tam, kde je na tom druhý kraj omnoho lepšie,“ komentoval prvý krok k spolupráci novozvolený hejtman Bohumil Šimek s tým, že potenciál konkrétnej partnerstva v najbližšej dobe vidí najmä vo výmene know-how v oblasti duálneho vzdelávania, v ktorom je TSK lídrom, ale aj v realizácii spoločných projektov.

Spoluprácu by pritom oba kraje chceli navzájom nielen posilniť, ale aj rozšíriť. „Na skúsenosti a dobrú spoluprácu chceme nadviazať aj v nasledujúcom období. Napr. hľadáme partnera na rekonštrukciu cesty v okrese Myjava, čiže v prihraničí práve s Juhomoravským krajom, ktorý by nám mohol byť odporučený niekde v okolí Hodonína, aby sme cezhraničný projekt mohli zrealizovať,“ doplnil župan Jaroslav Baška.

Počas medzinárodného stretnutia výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská delegácii našich západných susedov predstavila aktivity a náplň práce organizácie cestovného ruchu, no rokovalo sa tiež o projekte Zelená župa, ktorý znižuje viaceré negatívne vplyvy na životné prostredie a zvyšuje environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Diskutovalo sa aj o integrovanom systéme dopravy, v ktorom je v Českej republike lídrom práve Juhomoravský kraj. Pre TSK tak môže byť cenným zdrojom informácií. Ďalšie možnosti spolupráce prihraničných krajov sú otvorené v cestovnom ruchu a cezhraničnom turizme či  kreatívnom potenciáli.

Počas oficiálnej návštevy Trenčiansky samosprávny kraj zastupoval jeho predseda Jaroslav Baška, podpredsedovia Jozef Trstenský a Richard Takáč, predseda Komisie regionálneho rozvoja pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň krajský poslanec Ján Cipov, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Michal Žitňanský, predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región Juraj Gerlici spolu s výkonnou riaditeľkou Evou Frývaldskou, vedúci Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Milan Semanco, vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková a ďalší zamestnanci župného úradu. Za Juhomoravský kraj sa stretnutia zúčastnil jeho hejtman Bohumil Šimek, námestníci hejtmana Taťána Malá a Roman Hanák, člen Rady Juhomoravského kraja Igor Chlup, predseda výboru regionálneho rozvoja Juhomoravského kraja Radomír Pavlíček, tajomník hejtmana Přemysl Putna a ďalší zamestnanci kancelárie hejtmana.

autor: vr

Fotogaléria

IMG_2448
IMG_2474
IMG_2566
IMG_2572
IMG_2575
IMG_2601
IMG_2680
IMG_2684
IMG_2712
IMG_2723
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK