Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK zo svojho rozpočtu tento rok v okrese Nové Mesto nad Váhom opraví cesty za viac ako milión eur

TSK zo svojho rozpočtu tento rok v okrese Nové Mesto nad Váhom opraví cesty za viac ako milión eur

V minulom roku župa v okrese Nové Mesto nad Váhom (NM) opravila 3-kilometrový úsek cesty Horná Streda – Pobedim – Podolie. Tento rok za odhadované náklady viac ako 1 mil. € župa opraví až 7 úsekov ciest na území okresu, a to NM – Čachtice, Čachtice  - Čatkovce, Stará Turá – Papraď, Vaďovce – Kostolné, Lúka – Modrovka, Cetuna – Bzince pod Javorinou a Hrušové – Lubina. Novú, zrekonštruovanú podobu by mohol dostať aj úsek cesty č. II/581 NM – Myjava. „Celková investícia sa zrejme vyšplhá na 30 mil. €, pričom tento rok by sme chceli zrealizovať opravu najhoršieho úseku cesty medzi Palčekovým vrchom a Myjavou za odhadovaných 5 mil. €,“ informoval župan počas stretnutia s novomestským primátorom Jozefom Trstenským na Mestskom úrade v NM. Cesta na úseku NM – Myjava by mala byť zrekonštruovaná v celkovej dĺžke až 27 km s tým, že tento rok sa začne opravovať spomínaný najkritickejší úsek cesty, s ďalšími úsekmi sa bude pokračovať postupne v priebehu ďalších rokov. Projekt by mal byť financovaný v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Na úseku dopravy prešli v okrese NM minulý rok úpravou aj priechody pre chodcov. Na území mesta sa bezpečnostné prvky osadili na celkovo 6 priechodoch, jeden priechod bol upravený v Starej Turej a jeden v obci Častkovce. „Tento rok sa po príprave projektovej dokumentácie budú realizovať úpravy priechodov pre chodcov, ktoré sú najviac zaťažené, vrátane ich nasvietenia,“ komentoval ďalej župan to, ako TSK pokračuje vo zvyšovaní bezpečnosti na cestách II. a III. triedy.

V sociálnej oblasti najväčší objem finančných prostriedkov smeruje do DSS Zemianske Podhradie

V okrese NM kraj zriaďuje 4 zariadenia sociálnych služieb: CSS – Nové Mesto Nad Váhom, DSS – Adamovské Kochanovce, CSS – Nová Bošáca a DSS Zemianske Podhradie.„Minulý, ale aj tento rok prúdilo najviac finančných prostriedkov z rozpočtu TSK do CSS Zemianske Podhradie. V budove starého kaštieľa sa vykonáva debarierizácia, aby zariadenie spĺňalo nielen legislatívne požiadavky, ale bolo aj dostatočne komfortným pre jeho obyvateľov,“ načrtol predseda TSK. V minulom roku sa v zariadení za približne 100 tis. € zrekonštruovala elektroinštalácia, začali sa prípravy na prístavbu výťahu a pavilón pracovnej terapie zvýšil svoju energetickú efektívnosť. V roku 2017 investície pokračujú vo výške viac ako  160 tis. €. Zariadenie čaká komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie, bude sa pristavovať výťah a tiež sa napr. zrekonštruujú kúpeľne a toalety.

V rámci svojho výjazdu v NM župan Baška zavítal do CSS Nové Mesto nad Váhom, v ktorom v neformálnej atmosfére debatoval s jeho zamestnancami o aktuálnych otázkach a živote v zariadení. Zároveň ich informoval o zvyšovaní miezd: „Od 1. januára 2017 schválilo Zastupiteľstvo TSK nielen zvýšenie platov o 4%, ktoré vyplývajú z kolektívnej zmluvy, ale pre všetkých zamestnancov ešte ďalších 30€ mesačne. Ide totiž o ľudí, ktorí majú najnižšie príjmy. Okrem zamestnancov zariadení sociálnych služieb sú to zamestnanci Správy ciest TSK, ale aj nepedagogickí pracovníci v školách ako upratovačky, kuchárky a rôzne pomocné sily.“

Beckov čakajú celonárodné oslavy

Presne pred 200 rokmi sa v tejto obci narodil jeden z kodifikátorov slovenského jazyka Jozef Miloslav Hurban. Okrem všetkých zásluh, ktorými sa pričinil o rozvoj jazyka i národa, je jeho život navyše úzko spätý s Trenčianskym krajom. Okrem toho že sa narodil a  časť života prežil pod beckovským hradom, bol najlepším priateľom Ľudovíta Štúra (okrem iného ďalšieho významného rodáka z kraja) a manželom ochotníckej divadelníčky Novomešťanky Aničky Jurkovičovej. Všetky jeho zásluhy a životné dielo si 19. marca 2017 verejnosť pripomenie v Kúrii Ambrovec. V rámci celonárodnej spomienky sa v kúrii otvorí obnovená expozícia, v obci sa uskutoční historický sprievod a celé popoludnie bude venované životu a dielu J. M. Hurbana. Množstvo tematických podujatí v súvislosti s výročím jeho narodenia pripravujú v priebehu celého roka aj ďalšie kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Kraj o nich bude priebežne informovať na svojom webovom sídle.

autor: vr

Fotogaléria

drzkovce_cimenna_zlatniky (1)
01b Tr. Teplice
image_371705_23_v1
IMG_9147
IMG_9153

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK