Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

V poradí 12. ročník Trenčianskych robotických dní ovládol rekordný počet robotov

V poradí 12. ročník Trenčianskych robotických dní ovládol rekordný počet robotov

V poradí 12. ročník Trenčianskych robotických dní sa začal v stredu 15. februára 2017 privítaním účastníkov a tréningovými jazdami robotov, ktoré svoje schopnosti a prednosti naplno ukázali vo štvrtok 16. februára 2017, keď začali súťaže v jednotlivých kategóriách. Prvýkrát v histórii súťaže súťažili roboti žiakov základných a stredných škôl oddelene v kategóriách Follower Easy, Follower Hard a v kategórii Do It. Spoločnou kategóriou pre žiakov základných a študentov stredných škôl bola kategória Free Style, do ktorej sa tento rok prihlásilo 27 súťažiach, čo je o 12 viac ako minulý rok. Súťažné tímy prihlásené do súťaže boli tvorené najviac 3 žiakmi a 1 sprevádzajúcim učiteľom. Svoje zastúpenie na súťaži malo 41 základných a stredných škôl, jedna škola z Maďarska a jedna škola z Nemecka, ktorí spolu predstavili 131 robotov, čo bolo o 40 robotov viac, ako sa na súťaži predstavilo minulý rok.    

Na návštevníkov čakal počas oboch dní bohatý sprievodný program. Pozrieť si mohli dynamické ukážky a prezentácie partnerov a vysokých škôl, ktoré sa na súťaži prezentovali. Preveriť svoje schopnosti mali návštevníci možnosť v súťaži v skladaní solárnych robotov. Veľkým lákadlom boli aj interaktívne robohranie. Hostia si mohli prezrieť aj program planetária Hvezdárne v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zaujímavosťou bola aj možnosť exkurzie návštevníkov Trenčianskych robotických dní do firmy Konštrukta-Industry, a. s. Kultúrny program na slávnostnom záverečnom vyhodnotení spestrilo aj kultúrne vystúpenie folklórnej skupiny Radosť z Trenčína.       

Trenčiansky robotický deň je medzinárodnou súťažnou prehliadkou robotov, ktorú už niekoľko rokov organizuje práve SOŠ Pod Sokolicami 14 Trenčín. Tento rok sa súťaž z priestorov výstaviska Expo Center, a. s., Trenčín presunula do priestorov školy. Robotická súťaž sa konala pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku a primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka. Vyhlasovateľom súťaže bolo aj tento rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Trenčiansky robotický deň sa organizuje s cieľom spopularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. „Súťaží začína byť viac, a tak rastie záujem aj o techniku. Celý zmysel robotického dňa spočíva v súťažení, ale, samozrejme, aj vo vytvorení priestoru pre vysoké školy a podniky, aby si vytipovali svojich budúcich možných študentov a zamestnancov,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14 Trenčín a poslanec Zastupiteľstva TSK Ľuboš Chochlík, ktorý sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým partnerom, ale aj účastníkom podujatia a zároveň ich pozval na 13. ročník Trenčianskeho robotického dňa v roku 2018.   

Stúpajúcu úroveň robotickej súťaže potvrdil aj predseda hodnotiacej komisie Trenčianskeho robotického dňa 2017 v kategórii Free Style Vladimír Kováčik. „Súťaž má stále vyššiu a vyššiu úroveň a kreativita a nápaditosť jednotlivých robotov z roka na rok rastie. Študenti prinášajú nielen roboty, ale aj vlastné nápady a vlastnú implementáciu robotov a ich využitie v praktickom živote. Tento rok sa predstavilo asi 6 alebo 7 exponátov, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v ozbrojených silách SR, a potom hlavne v záchranných zboroch,“ uviedol. „V kategóriách, v ktorých roboti súťažili na trati, sa hodnotil čas, v kategórii Free Style ich technické prevedenie, spôsob prezentácie, a to, do akej miery je žiak alebo študent autorom robota, teda, či mu pomáhali pedagógovia alebo si ho zostrojil sám,“ povedal na margo hodnotenia robotov v jednotlivých kategóriách predseda hodnotiacej komisie.

Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila v mene predsedu TSK Jaroslava Bašku vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová a hlavný kontrolór Úradu TSK Richard Horváth. Veľmi nás teší, že hlavným organizátorom je škola v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, keďže organizovanie takýchto súťaží je v súlade s naším strategickým zámerom podporovať odborné vzdelávanie a zvlášť duálne vzdelávanie, za účelom ktorého TSK realizuje aj projekt Hrdina remesla. Zároveň v súčasnosti prebieha aj projekt na podporu polytechnizácie na základných školách,“ uviedla Eva Žernovičová.      

Výsledky nájdete v priloženej prílohe.

autor: bj

Fotogaléria

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK