Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecných lekárov z Trenčianskeho kraja by nebezpečná nákaza nemala prekvapiť

Všeobecných lekárov z Trenčianskeho kraja by nebezpečná nákaza nemala prekvapiť

Odborný seminár o postupe pri kontakte s pacientom podozrivým z vysoko nebezpečnej nákazy bol doplnený i praktickou ukážkou pracovníkov Záchrannej zdravotnej služby pracoviska Topoľčany.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zorganizoval odborný seminár určený pre všeobecných lekárov pre deti a dorast a tiež všeobecných lekárov pre dospelých z Trenčianskeho kraja. „Účelom bolo sprostredkovanie nových poznatkov v rámci postupu v prípade výskytu vysoko nebezpečnej nákazy (VNN) u pacienta. Semináre organizujeme každoročne a tento rok sme ho obohatili aj o praktickú ukážku,“ informovala vedúca Oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TSK Elena Štefíková. O praktickú ukážku sa postaral tím pracovníkov Záchrannej zdravotnej služby pracoviska Topoľčany, ktorý zabezpečuje transport osôb, ktoré sú podozrivé z VNN na vyššie pracovisko. Zúčastneným lekárom predviedol osobné ochranné pracovné pomôcky, nakoľko práve lekár, ktorý s takýmto pacientom pracuje, musí v prvom rade dbať na to, aby sa sám neinfikoval.

V rámci odborného seminára vystúpil i primár infekčného oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne Martin Chren. „V súčasnej dobe je táto tematika veľmi aktuálna, nakoľko je vysoká migrácia obyvateľstva po celom svete. Ľudia môžu priniesť akékoľvek nebezpečné ochorenia, a preto je potrebné o nich rozprávať. Prístup k takýmto pacientom musí byť individuálny a pacient musí byť umiestnený v špeciálnej izbe, resp. podtlakovej komore,“ vyslovil primár Chren. Spomínané komory sa nachádzajú na Slovensku na troch pracoviskách, a síce v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. „Ak by sa u nás človek s podozrením na VNN ocitol, Trenčianska nemocnica, resp. infekčné oddelenie má pre neho pripravenú izbu,“ dodal  spomínaný primár infekčného odd. vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne.

Jednou z tém, na ktorú sa kládol dôraz, bolo aj infekčné ochorenie, ktoré sa šíri vzdušnou cestou. „Do seminára sme zaradili aj tému osýpky. S lekármi sme hovorili o tom ako osýpky vyzerajú, ako sa diagnostikujú a hlavne čo je treba robiť, aby sa situácia zlepšila, resp. aby obyvateľstvo malo protilátky,“ priblížila vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Mária Štefkovičová. 

autor: jd

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK