Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Za posledné tri roky TSK investoval do debarierizácie 950 tis. eur

Za posledné tri roky TSK investoval do debarierizácie 950 tis. eur

Celý rok 2017 sa v Trenčianskej župe niesol v znamení zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb. Okrem navýšenia platov zamestnancov nad rámec kolektívnej zmluvy a dvoch nových sociálnych služieb kraj venoval pozornosť aj procesu debarierizácie zariadení sociálnych služieb, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V rozbehnutom trende pokračuje aj v roku 2018.

Trenčiansky samosprávny kraj k skupine občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu pristupuje zodpovedne a jeho snahou je poskytovať sociálne služby, ktoré sú na vysokej úrovni a spĺňajú všetky zákonné požiadavky. Za posledné obdobie župa vynaložila nemalé finančné prostriedky na debarierizáciu svojich zariadení sociálnych služieb. V roku 2016 investície do tejto oblasti dosiahli výšku 140 tis. eur, v minulom roku to bola suma 610 tis. eur. Jednou z najväčších investícií vo výške približne 200 tis. eur bola prístavba výťahu a vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy CSS – SLOVEN v Slávnici. V priebehu tohto roka budú do užívania odovzdané aj investičné akcie v troch zariadeniach sociálnych služieb; CSS – Jesienka v Myjave, CSS – DOMINO v Prievidzi a DSS – Zemianske Podhradie, ktoré boli zrealizované ešte v roku 2017.

Zabezpečenie bezbariérovosti zariadení pritom zahŕňalo nielen  vybudovanie či rekonštrukciu výťahov a nákup schodolezov. V mnohých prípadoch išlo aj o úpravu vonkajších a vnútorných priestorov samotných budov. Prestavbou prešli sociálne zariadenia, kúpeľne či dvere, vybudované boli aj bezbariérové vchody. „Investícia do zariadení sociálnych služieb je investíciou pre občanov kraja. Je dôležité, aby zamestnanci svoju veľakrát namáhavú prácu odvádzali v priestoroch, ktoré im ju nebudú dennodenne komplikovať rôznymi bariérami. Rovnako dôležité je zabezpečiť bezbariérový prístup v rámci objektov aj samotným klientom s obmedzenou schopnosťou pohybu,“ vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Prostredníctvom pravidelných návštev zamestnancov Oddelenia sociálnej pomoci v 24 zariadeniach sociálnych služieb v krajskej pôsobnosti župa dohliada na postupný proces debarierizácie v jednotlivých zariadeniach či ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona. „Návštevy v našich zariadeniach sociálnych služieb sú zamerané predovšetkým na oblasť individuálneho plánovania, register obmedzení a supervíziu. Súčasťou návštev je aj zisťovanie stavu interiérovej bezbariérovosti,“ doplnila Elena Nekorancová, poverená riadením Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK.

K spomínaným investíciám zo župnej kasy určeným na proces debarierizácie v tomto roku pribudne ďalších viac ako 200 tis. eur. Z týchto peňazí bude vybudovaný bezbariérový vchod na III. oddelenie v CSS v Bánovciach nad Bebravou, rekonštrukciou prejde osobný výťah v CSS – BYSTRIČAN v Považskej Bystrici. V CSS – KOLONKA v Púchove sa zrekonštruuje kúpeľňa pre klientov na II. poschodí a CSS – NÁDEJ v Dolnom Lieskove čaká prístavba výťahu a spojovacej chodby. Uľahčiť manipuláciu s klientmi by malo aj zdvíhacie zariadenie, ktoré pribudne do vybavenia HUMANITY – CSP v Prievidzi.

autor: lk

Fotogaléria

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK