Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Do verejného hlasovania za okres Ilava postúpilo v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK deväť jedinečných projektov

Do verejného hlasovania za okres Ilava postúpilo v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK deväť jedinečných projektov

Už len do polovice mája budú v jednotlivých okresoch prebiehať verejné zvažovania projektov, v ktorých jednotlivé subjekty žiadajú o finančnú podporu v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR) TSK. Počas druhého májového piatku bolo do hlasovania posunutých 9 originálnych zámerov z okresu Ilava. O ich úspechu bude od budúcej stredy rozhodovať priamo verejnosť.

Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý spomedzi vyšších územných celkov na Slovensku dal vďaka PaKR Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)  svojim občanom možnosť priamo rozhodnúť o vopred určenom balíku finančných prostriedkov. Ten je v tomto roku rekordne vysoký, čo znamená, že obyvatelia Trenčianskeho kraja majú v rukách až 200 tis. eur.

Už o pár dní sa tretí ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prehupne do ďalšej fázy. Aktuálne prebiehajúce verejné zvažovania projektov nahradí hlasovanie a hodnotiacu komisiu občania kraja. Práve oni svojím hlasom rozhodnú o tom, ktoré z doručených zámerov budú finančne podporené zo župnej pokladnice. Po verejných zvažovaniach v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín. Partizánske, Považská Bystrica a Púchov prišli v piatok 10. mája 2019 predstaviť svoje zámery predkladatelia z okresu Ilava. Najväčšiu časť z prezentovaných projektov tvorili tie z oblasti kultúry a voľného času. Svoje zastúpenie mali aj pripravované športovo-spoločenské podujatia.

Bartolomejský jarmok priamo v okresnom meste Ilava je tradíciou, ktorú si stredné Považie pestuje už od 15. storočia. Práve ten môže byť po prvýkrát podporený aj zo župného rozpočtu vďaka PaKR TSK. Jeho  zámerom je prezentácia ľudových remesiel, zabezpečenie bohatého folklórneho programu a najmä udržateľnosť regionálnych tradícií. Predkladateľom projektu je mesto Ilava.

Zástupca obce Pruské prišiel odprezentovať hneď tri projekty, z ktorých dva má pod taktovkou priamo obec a jedno obecný športový klub ŠK 98 Pruské. Podujatie s názvom Hokejkou i Varechou nadväzuje na úspešnú tradíciu hokejbalu, ktorou sa Pruské môže pýšiť už od roku 1998. Zámerom tohto projektu je spojiť športové vyžitie s Majstrovstvami SR vo varení gulášu. Jeho cieľom je vypestovať pohybové návyky najmä u mladšej generácie. Predkladateľom zámeru je ŠK 98 Pruské.

Oheň čo nás spája je názov ďalšieho projektu z obce Pruské. Jej obyvatelia si už tradične pripomínajú letný slnovrat formou založenia Jánskeho ohňa. Touto kultúrnou aktivitou chce obec uchovať tradície spájané so sviatkom sv. Jána.

Mesiac august sa už niekoľko rokov nesie v znamení regionálnych kultúrnych slávností, ktoré obec Pruské organizuje. Projekt s názvom Deň plný hier patrí k dlhodobej obecnej tradícii a zameriava sa na budovanie zdravého národného povedomia. Predkladateľom oboch projektov je obec Pruské.

Do oblasti kultúry spadá i projektový zámer s názvom Kroj – srdce Trenčianskej Turnej. Financie z PaKR TSK majú v tomto prípade pomôcť k zhotoveniu ženských krojov z obce Trenčianska Turná, a zabezpečiť tak propagáciu regionálneho folklóru. Predkladateľom projektu je Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec.

Zaobstarať si kroje plánuje aj Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča z Pruského, ktorá predložila zámer s názvom Roztancujme kroje. Výsledkom snahy má byť prepojenie mladej a staršej generácie práve vďaka tradičným ľudovým zvyklostiam. Prínosom bude tiež zvyšovať záujem verejnosti o kultúrne podujatia a vytvárať morálne hodnoty prostredníctvom folklórnych tradícií. Predkladateľom projektu je Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča z Pruského.

V oblasti športu bol tiež predložený aj originálny projekt Detskej mini fitness telocvične z dielne Materskej školy v Novej Dubnici. Zámerom inštitúcie je zaobstarať cvičebné pomôcky a prístroje, ktoré majú pomôcť rozvíjať motoriku detí i pestovať zdravý životný štýl. Predkladateľom zámeru je Materská škola v Novej Dubnici.

Champion club predstavil unikátny projekt s názvom Champion.MDD – Cesta championa, ktorý predstavuje cestu skutočných malých šampiónov. Oslava Medzinárodného dňa detí v tomto roku skĺbi zábavu i šport, a to formou prekážkovej dráhy s rôznymi disciplínami. Cieľom zámeru je najmä motivovať mládež k aktívnemu pohybu. Predkladateľom projektu je Champion Club.

V areáli Základnej školy v obci Dulov sa v rámci PaKR TSK môže zrealizovať exteriérová trieda. Projekt Zelenú triedu máme vonku predložila obec Dulov s tým, že v areáli osadí nové lavičky a zakúpi premietacie zariadenie pre potreby vyučovania i prípadných kultúrno-spoločenských aktivít.

V siedmich okresoch kraja sú verejné zvažovania projektových zámerov v rámci PaKR TSK ukončené. Posledné dve z nich sa uskutočnia 13. a 14. mája 2019 v mestách Prievidza a Bánovce nad Bebravou.

V okrese Ilave môžete od 15. mája do 30. mája 2019 hlasovať za nasledovné projekty:

Mesto Ilava – Bartolomejský jarmok – Kultúra

ŠK 98 Pruské – Hokejkou i Varechou – Kultúra a voľno-časové aktivity

Obec Pruské – Oheň čo nás spája – Kultúra a voľno-časové aktivity

Obec Pruské – Deň plný hier – Kultúra

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec – Kroj – srdce Trenčianskej Turnej – Kultúra

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské – Roztancujme kroje – Kultúra

Materská škola Nová Dubnica – Detská mini fitness telocvičňa – Šport

CHAmPIoN CLUB – Champion.MDD – Cesta championa III – voľno-časové aktivity, šport

Obec Dúlov - Zelenú triedu máme vonku - voľno-časové aktivity

autor: lb

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK