Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odborné vzdelávanie v Partizánskom oslávilo osemdesiatiny, bývalým riaditeľom a zamestnancom sa ďakovalo za jeho rozvoj

Odborné vzdelávanie v Partizánskom oslávilo osemdesiatiny, bývalým riaditeľom a zamestnancom sa ďakovalo za jeho rozvoj

Slávnostnú akadémiu k okrúhlemu výročiu zorganizovala Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V Panoramatickom 3D kine v Partizánskom si bývalí i súčasní študenti župnej strednej školy pripomenuli začiatky odborného vzdelávania v meste pripraveným kultúrnym programom. Slávnostná akadémia k 80. výročiu vzniku odborného vzdelávania bola spojená s oceňovaním bývalých riaditeľov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov, a to za rozvoj odborného vzdelávania v Partizánskom. Ďakovný list si z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja prevzala aj riaditeľka tejto vzdelávacej inštitúcie. Škola, ktorá pripravuje odborníkov od roku 1939, začínala v Partizánskom ako Baťova škola práce. Dnes jej priestory navštevuje viac ako 400 študentov, v systéme duálneho vzdelávania je zapojených 26 z nich.         

Medzi jubilujúcich zavítal aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý sa pridal ku gratulantom a spolu s riaditeľkou školy sa zhostil oceňovania bývalých zamestnancov. Škole zaželal veľa úspechov v ďalšom kvalitnom odbornom vzdelávaní, ktoré poskytuje svojim študentom. „Za posledné roky sme ako zriaďovateľ do školy investovali nemalé finančné prostriedky, len z rozpočtu kraja to bolo viac ako pol milióna eur. Okrem toho sa na škole zrealizuje projekt týkajúci sa zriadenia centra odborného vzdelávania a prípravy, ktorého hlavným účelom je zrekonštruovať dielne a priestory praktického vyučovania,“ uviedol Jaroslav Baška o projekte za takmer milión eur, na ktorý boli Trenčianskej župe schválené financie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. „Kraj môže investovať do školy veľké sumy peňazí, no pokiaľ v nej nebudú pôsobiť kvalitní členovia pedagogického či nepedagogického zboru, škola nebude mať ducha. Chcem sa preto poďakovať všetkým zamestnancom školy na čele s pani riaditeľkou za to, akým spôsobom vedú školu. Oslávenkyni želám ďalších minimálne 80 rokov a úspešných absolventov školy, ktorí budú pre spoločnosť prínosom,“ dodal trenčiansky župan.   

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK