Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poslanci Z TSK na čele s predsedom ukázali svoje šľachetné srdcia, Provitalu sa zložili na časť odkupnej hodnoty majetku

Poslanci Z TSK na čele s predsedom ukázali svoje šľachetné srdcia, Provitalu sa zložili na časť odkupnej hodnoty majetku

Celkom štyria poslanci spolu s predsedom a podpredsedami Trenčianskeho samosprávneho kraja a hlavným kontrolórom prispeli sumou 3 050 eur. 

Jedným z bodov májového Zastupiteľstva TSK bol odpredaj majetku v správe CSS-Bôrik v Nitrianskom Pravne občianskemu združeniu PROVITAL. Výška zostatkovej účtovnej hodnoty tohto majetku bola v tom čase vyššia ako 11 tisíc eur. Zámerom občianskeho združenia bola kúpa priestorov z dôvodu ich rekonštrukcie, prestavby či rozšírenia. Poslanci s návrhom odpredaja majetku župy na májovom zasadnutí súhlasili, Provital pristúpil k odkúpeniu priestorov formou splátkového kalendára. Zariadeniu, ktoré za viac ako dve desiatky rokov pomohlo nespočetnému množstvu klientov, sa s požadovanou čiastkou 11 350 eur rozhodli pomôcť poslanci Z TSK. Okrem predsedu a dvoch podpredsedov TSK sa k tejto myšlienke pripojil aj hlavný kontrolór TSK a 4 poslanci krajského parlamentu, a to Vladimír Fraňo, Milan Panáček, Michal Ďureje a Viera Beňová. Tí ukázali svoje veľké srdcia a vyzbieranou čiastkou vo výške viac ako 3 tisíc eur pomohli k zaplateniu štvrtiny odkupnej sumy prevádzaného majetku vo Vyšehradnom. „Predsedovi, podpredsedom a poslancom by sme sa radi príležitostne aj osobne chceli veľmi pekne poďakovať za finančnú podporu,“ uviedla Zdenka Vasilová, štatutárny zástupca OZ Provital.       

Trenčiansky samosprávny kraj je už niekoľko rokov podporovateľom činnosti občianskeho združenia. Do minulého roku pomáhal kraj zariadeniu sumou 115 tis. ročne na resocializačné zariadenie a 30 tis. ročne na Domov na polceste. Zmena legislatívy znížila možnosť podpory občianskemu združeniu na sumu 30 tisíc eur ročne.

Provital je poskytovateľom sociálnoprávnych opatrení v oblasti resocializačnej sociálnej práce, okrem toho sa v rámci svojich aktivít venuje sociálnym službám a sociálnemu poradenstvu so zameraním na činnosti v oblasti ochorení ako AIDS, protidrogové a iné závislosti. K ďalším sféram patrí odstraňovanie a minimalizovanie dlhodobo pretrvávajúcich krízových životných situácií klientov, ich partnerov, rodinných príslušníkov a iných, ktorí túto pomoc potrebujú, a to s cieľom ich úspešnej integrácie do prirodzeného alebo náhradného sociálneho prostredia. Na území kraja je toto občianske združenie jediným svojho druhu, zriaďuje tri neštátne účelové zariadenia. Jedným z nich je Centrum pre deti a rodiny, pod OZ Provital spadá aj Dom na polceste a Centrum poradenských a informačných služieb. 

autor: bj

Fotogaléria

Zdroj foto: www.provital.sk
Zdroj foto: www.provital.sk
Zdroj foto: www.provital.sk
Zdroj foto: www.provital.sk
Zdroj foto: www.provital.sk
Zdroj foto: www.provital.sk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK