Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Považskobystričania budú môcť v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu zahlasovať za 11 projektov

Verejné zvažovania projektov v rámci 3. ročníka  Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa po Novom Meste nad Váhom a Partizánskom presunuli do okresu Považská Bystrica. Vo štvrtok 2. mája 2019 svoje originálne nápady pred členmi komisie odprezentovalo 7 navrhovateľov. Najviac projektov spadalo do oblastí kultúry, voľno-časových aktivít a športu.

V priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici  bolo predstavených celkom 11 projektov, na ktorých realizáciu žiadajú predkladatelia zo župného rozpočtu bezmála 22 tis. eur. Komisiu zloženú z odborných garantov doplnili aj poslanci Zastupiteľstva TSK za okres Považská Bystrica; Igor Steiner a Karol Janas. 

Oblasť športu i voľno-časových aktivít reprezentoval projekt s názvom Rekonštrukcia a výstavba lezeckej steny z dielne Horolezeckého klubu Manín. Predkladateľ chce vďaka jeho realizácii  zlepšiť a skvalitniť podmienky pre šport rekreačných lezcov, predovšetkým detí. Vďaka výstavbe nových ľahších profilov bude vytvorené zázemie na zvýšenie záujmu mládeže o športové lezenie, zlepšovanie kondície i výkonnosti detí či prilákanie nových záujemcov o tento šport. Projekt počíta s výstavbou novej steny o rozlohe 240 m2 s miernejšími náklonmi stien či rekonštrukciou existujúcej lezeckej steny s novým náterom. Celkové výdavky projektu sú vo výške 38 tis. eur, za 2 200 eur zo župného rozpočtu by bolo možné „dovybaviť“ plánovanú lezeckú stenu.

V oblasti športu predložila svoj projekt v rámci PaKR aj obec Domaniža. Projekt s názvom FIT Park – šport pre všetkých má vytvoriť pre obyvateľov obce podmienky na rekreačné posilňovanie, motiváciu k pohybu, športovo-relaxačného zázemia s rôznymi exteriérovými fitnes zariadeniami a športovými prvkami, a to priamo pod holým nebom. Za 2 200 eur zo župného rozpočtu chce obec zakúpiť vonkajšie fitnes stroje a kondičné zariadenia na posilňovanie brucha, bedrovej oblasti, dolných i horných končatín, ktoré budú nainštalované v rámci FIT parku. V tomto priestore sa počíta aj s umiestnením lavičiek a ďalšieho mobiliáru, a to s cieľom motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu, ochrane zdravia či zatraktívniť život a bývanie v obci.

Tretí projekt z oblasti športu predložila obec Papradno, ktorá chce dať Zelenú pre stolný tenis. Na rozšírenie, zatraktívnenie a zlepšenie možností športovania detí, mládeže a dospelých a budovanie kladného vzťahu k športu či pohybovým aktivitám sa uchádza o financie z PaKR TSK vo výške viac ako 2 150  eur. Pritiahnuť deti a mládež aj k inému športu ako je futbal chce obec prostredníctvom nákupu stolnotenisového stola, tréningového robota, ohrádky, dreva a poťahov na rakety či loptičiek.

Po prvýkrát bola medzi projektmi zastúpená aj oblasť zdravotníctva

Zlepšiť kvalitu liečebného procesu i života psychiatrických pacientov nielen počas hospitalizácie, ale aj v následnej liečbe na dennom psychiatrickom stacionári, ich príbuzným či dobrovoľníkom z občianskeho združenia Zdravá duša, má projekt s názvom Petangové ihrisko. Na jeho realizáciu priamo v areáli Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica (NsP PB) žiada Občianske združenie Zdravá duša finančnú podporu z PaKR TSK vo výške 966 eur. Jednou z možností, ako zlepšiť kvalitu života psychiatrických pacientov je aj pohybová terapia, ktorá má priaznivý účinok na zlepšenie nálady, zvyšovanie sebavedomia i zmiernenie depresívnych symptómov. Ihrisko bude slúžiť aj pacientom ostatných oddelení NsP PB či ďalším návštevníkom areálu nemocnice.

Najviac projektov predložilo Mesto Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica aj v tomto ročníku PaKR predložilo hneď niekoľko projektov. Oblasť sociálnej pomoci a sociálnych služieb  reprezentuje projekt Skvalitnenie spoločenského prostredia pre deti v detských jasliach, za 1920 eur. Za financie zo župného rozpočtu chce žiadateľ zakúpiť vybavenie do spoločenskej miestnosti či nové matrace na zdravý a kvalitný spánok detí. Cieľom projektu je vytvoriť plnohodnotný priestor pre deti, ktoré navštevujú Detské jasle na Dukelskej ulici v Považskej Bystrici. 

Mesto Považská Bystrica bude o podporu verejnosti bojovať tiež s projektom, ktorý nesie názov Aj naša škola separuje odpad. Ten spadá do oblasti životného prostredia a jeho cieľom je naučiť žiakov v Považskej Bystrici separovať odpad, vytvoriť u nich návyky na triedenie odpadu i uvedomelý vzťah k životnému prostrediu či ochrane prírody. Za financie vo výške 2 180 eur by mali na 8 základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pribudnúť koše na separovaný odpad – sklo, papier, plasty, kovy/tetrapaky. Vďaka tomuto projektu sa žiadateľ pokúsi znížiť množstvo komunálneho odpadu na základných školách.

S rovnakým cieľom sa mesto uchádza o podporu aj pre svoje materské školy. Verejnosť bude môcť zahlasovať za projekt Aj naša škôlka separuje odpad, na ktorý predkladateľ žiada financie vo výške 2 200 eur. Koše na separovaný odpad by tak v prípade dostatočnej podpory verejnosti mali pribudnúť aj v 7 materských školách spolu s elokovanými pracoviskami, ktorých je 10 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Návyky na triedenie odpadu tak chce mesto budovať u detí už od skorého veku.

Oblasť voľno-časových aktivít zastupuje projekt Workoutové ihrisko Považská Teplá za bezmála 1 600 eur. Najväčšia mestská časť Považskej Bystrice nedisponuje možnosťami pre využitie voľného času. Preto sa mesto rozhodlo získať hlasy verejnosti na projekt, v rámci ktorého by v areáli Základnej školy s materskou školou v Považskej Teplej mala pribudnúť certifikovaná, nerezová zostava na precvičene celého tela. Workoutové ihrisko bude prístupné deťom, mládeži i verejnosti zadarmo, a to nielen počas vyučovacieho procesu, ale aj vo voľnom čase.

Folklórny súbor Považan by chcel svoju zbierku regionálnych krojov rozšíriť o oblasť Papradno a prispieť tak k uchovaniu folklórnych tradícií z tejto časti Považskej Bystrice. Na projekt s názvom Rozšírenie zbierky folklórnych krojov FS Považan o oblasť Papradno žiada v rámci aktuálneho ročníka PaKR mesto Považská Bystrica financie vo výške 2 160 eur. Za tie by mali do krojového vybavenia súboru pribudnúť 4 ks ženského kroja pozostávajúceho z rukávcov, vyšívanej a skladanej zástery, plisovanej sukne a čepca. Projekt rieši aj nákup 10 ks „brusliakov“ – jahňacej kožušiny farbenej obšívanej bielou kožou s ozdobenou lemovkou, tie prispejú najmä k celistvému vyobrazeniu mužského papradňanského kroja.

V rámci ďalších dvoch projektov, ktoré spadajú do oblasti kultúry, žiada o financie z PaKR TSK aj Občianske združenie Hradiská, a to na projekt Vydanie reprezentatívnej knihy o tradičnej kultúre v Marikovej. Tá by mala mapovať ľudové zvyky a tradície v marikovskej doline, predovšetkým staré zvyky v autentickom prevedení a prispieť tak k zachovaniu ľudových tradícií pre ďalšie generácie a šíreniu informácií o nich. Výška požadovanej podpory projektu, ktorý je pokračovaním veľkého fotoprojektu Ľubice Jenčíkovej a jej dcéry, umeleckej fotografky Lubie Sutton, je 2 200 eur.

O hlasy i priazeň v okrese Považská Bystrica zabojuje aj MG ART GALÉRIA, a to s projektom, ktorý nesie názov Pozeraj, cíť a tvor. Vďaka nemu chce galéria študentom v regióne sprostredkovať zážitkové vyučovanie vo svojich priestoroch s využitím vystavovaných diel. Zvýšiť záujem o výtvarné umenie i kultúrne povedomie i zapojiť deti a mládež rôznych vekových skupín do kreatívnej činnosti sa galéria pokúsi prostredníctvom nákupu maliarskych stojanov, pracovných stolov, stoličiek a výtvarných pomôcok. Na podporu alternatívneho vyučovania žiada podporu vo výške 2 200 eur.

V okrese Považská Bystrica môžete od 15. do 30. mája 2019 hlasovať za tieto projekty:

 

 • Horolezecký klub Manín - projekt Rekonštrukcia lezeckej steny - oblasť šport, voľno-časové aktivity
 • Občianske združenie Zdravá duša - projekt Petangové ihrisko - oblasť zdravotníctvo
 • Obec Domaniža - projekt FIT Park – šport pre všetkých - oblasť šport
 • Občianske združenie Hradiská - projekt Vydanie reprezentatívnej knihy o tradičnej kultúre v Marikovej - oblasť kultúra
 • Obec Papradno – projekt Zelená pre stolný tenis – oblasť šport
 • Mesto Považská Bystrica – projekt Aj naša škôlka separuje odpad – oblasť životné prostredie
 • Mesto Považská Bystrica – projekt Workoutové ihrisko Považská Teplá – oblasť voľno-časové aktivity
 • Mesto Považská Bystrica – projekt Skvalitnenie spoločenského prostredia pre deti v detských jasliach – oblasť sociálna pomoc, sociálne služby
 • Mesto Považská Bystrica – projekt Aj naša škola separuje odpad – oblasť životné prostredie
 • Mesto Považská Bystrica – projekt Rozšírenie zbierky folklórnych krojov FS Považan o oblasť Papradno – oblasť kultúra
 • MG ART GALÉRIA – projekt Pozeraj, cíť a tvor – oblasť kultúra
autor: lk

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK