Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Pracovná skupina sa stretla k odpočtu príprav Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra

Pracovná skupina sa stretla k odpočtu príprav Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra

Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sa vo štvrtok 14. marca 2019 stretli členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra s ďalšími zainteresovanými stranami. Predmetom rokovania bol aktuálny stav príprav strategického dokumentu, na ktorom od októbra minulého roka pracuje tím expertov spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

Takmer po piatich mesiacoch od prvého stretnutia, ktoré sa konalo na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, hostil župný úrad členov Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu hornej Nitry. Kým na stretnutí v októbri minulého roka boli verejnosti predstavení experti vybraní Európskou komisiou, ktorí budú na príprave strategického dokumentu transformácie baníckeho regiónu pracovať, na dnešnom rokovaní odprezentovali reálne výsledky. „Predmetom rokovania bol aktuálny stav spracovania akčného plánu, vrátane hlavných pilierov a vízií pre tento región. V platnosti, samozrejme, zostávajú všetky priority, o ktorých sme hovorili, tzn. zamestnanosť, energetika, životné prostredie, vzdelanie, kvalita života a infraštruktúra, no predovšetkým, aby si každý baník našiel nové uplatnenie, nové pracovné miesto priamo v regióne,“ povedala vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Martina Lamačková.

Súčasťou prezentácie bola aj štruktúra akčného plánu, vrátane kľúčových častí pripravovaného dokumentu, potenciálne možnosti financovania či ďalšie kroky a aktivity projektu na najbližšie obdobie. „Akčný plán je rozpracovaný vo všetkých svojich pilieroch, aktuálne stále prebieha zber indikatívnych projektov, ktoré budú jeho súčasťou. Finálna verzia draftu akčného plánu bude členom pracovnej skupiny sprístupnená do konca marca. Po ďalšom rokovaní pracovnej skupiny, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2019, bude akčný plán sprístupnený verejnosti na pripomienkovanie,“ vysvetlil riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ladislav Šimko.

Od polovice apríla tohto roka bude proces pokračovať verejnými diskusiami v dotknutých oblastiach hornonitrianskeho regiónu, a to v Handlovej, Prievidzi, Novákoch a Partizánskom. Príležitosť vyjadriť sa k návrhu akčného plánu či zozbieraným projektom tak budú mať aj ľudia, ktorých sa transformácia regiónu priamo dotýka. „Predpokladáme, že akčný plán pôjde na medzirezortné pripomienkové konanie v máji,“ doplnil Ladislav Šimko a zdôraznil, že najdôležitejšie je, aby región hornej Nitry ťahal za jeden povraz. Členov pracovnej skupiny spolu so zástupcami regiónu čaká v najbližšom období aj cesta do Holandska, kde prebehla úspešná transformácia uhoľného regiónu už pred niekoľkými rokmi.

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK