Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prehľad očakávaných udalostí v 46. týždni

Utorok, 12. november 2019

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule na počesť víťazného olympionika v tenise Miloslava Mečířa sa uskutoční v utorok 12. novembra 2019 o 10.00 h vo vestibule Obchodnej akadémie v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V utorok 12. novembra 2019 o 9.00 h sa v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude konať XXV. zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK.

Mesto Púchov pozýva v utorok 12. novembra a v stredu 13. novembra 2019 na spomienkový cyklus podujatí s názvom 30 rokov slobody, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v Divadle Púchov. V utorok o 10.30 h sa návštevníci môžu tešiť na natáčanie známej diskusnej relácie Pod lampou, o 18.00 h sa v hudobnom koncerte predstavia žiaci ZUŠ Púchov a o 19.00 h začne vernisáž výstavy fotografií a dobových materiálov o udalostiach, ktoré sa u nás odohrali pred 30-timi rokmi. V stredu sa o 10.30 h uskutoční interaktívna edukačná prednáška spojená s besedou. Vstup na všetky podujatia je zdarma.

Považské osvetové stredisko (POS) v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na prednášku určenú pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy s názvom Dejiny okresného mesta a jeho okolia od praveku až po súčasnosť. Prednášky sa uskutočnia v utorok 12. novembra 2019 o 11.00 h, v stredu 13. novembra o 8.30 h a v piatok 15. novembra 2019 o 9.00 h v priestoroch POS v Považskej Bystrici (budova SPŠ). Lektorom bude historik Jakub Bielik.

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP), Prvá základná organizácia č. 17 Trenčín pozýva v utorok 12. novembra 2019 o 15.30 h do Univerzálnej sály Posádkového klubu v Trenčíne, kde bude slávnostná členská schôdza. Stretnutie sa uskutoční pri príležitosti výročia Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím a 28. výročia založenia SZTP.

Streda, 13. november 2019

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na talkšou herečky Zuzany Mišákovej s názvom Povedz mi, čo čítaš. Jej hosťom bude v stredu 13. novembra 2019 o 17.00 h herec, pedagóg a člen Činohry Slovenského národného divadla Peter Trník. Podujatie sa koná v spoločenskej miestnosti knižnice na Hasičskej ulici č. 1 v Trenčíne.

V poradí XVI. ročník prehliadky kultúrnych programov klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Trenčiansky Omar sa bude konať v stredu 13. novembra 2019 o 10.00 h v spoločenskej sále Centra sociálnych služieb SLOVEN Slavnica. Podujatie sa uskutoční pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), Krajská a Základná organizácia 02 JDS v Trenčíne a Rada Akadémie tretieho veku v Trenčíne pozývajú v stredu 13. novembra 2019 o 13.30 h do Kultúrneho centra Stred Dlhé Hony Trenčín, kde sa bude konať seminár XXXIII. ročníka Akadémie tretieho veku v školskom roku 2019/2020.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pozýva v stredu 13. novembra 2019 o 10.00 h do Kongresovej sály Úradu TSK na odborný seminár s témou Prevencia prenosu infekcií v zariadeniach sociálnych služieb. Prednáška bude zameraná najmä na hygienu rúk.

Považské osvetové stredisko (POS) v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva v stredu 13. novembra 2019 na Stretnutie členiek Klubu paličkovanej čipky. Podujatie sa uskutoční v priestoroch POS. Viac informácií nájdete na www.pospb.sk.

Štvrtok, 14. november 2019

Stredná odborná škola (SOŠ) v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva vo štvrtok 14. novembra 2019 o 15.00 h na slávnostne posedenie k 45. výročiu založenia školy. Oslavy výročia sa budú konať v jedálni  SOŠ Považská Bystrica. Od 14.00 h je možnosť prehliadky areálu školy.

Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom, ktoré je súčasťou Trenčianskeho múzea v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pozýva vo štvrtok 14. novembra 2019 o 17.00 h na vernisáž výstavy hudobných nástrojov s názvom Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka. Výstava potrvá do 8. februára 2020.

Piatok, 15. november 2019

Centrum sociálnych služieb LIPA Kostolná – Záriečie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva v piatok 15. novembra 2019 o 13.00 h na slávnostné strihanie pások k dvom dokončeným stavbám – Prístavba výťahu a vrátnice k budove A a Prekládka elektrického stĺpu, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici. Podujatia sa zúčastní aj trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Krajské centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a informačným centrom Europe Direct v Trenčíne pozývajú v piatok 15. novembra 2019 o 10.00 h do priestorov župného úradu v Trenčíne, kde sa bude konať Stretnutie Stredoškolského parlamentu Trenčianskeho kraja.

V piatok 15. novembra 2019 o 14.00 h sa v Centre sociálnych služieb Nová Bošáca v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude konať oslava 25. výročia vzniku zariadenia. Podujatia sa osobne zúčastní aj trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Považské osvetové stredisko (POS) v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva od piatku 15. novembra do 30. novembra 2019 na výstavu a prednášky pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Prednášky s názvom Takto to bolo budú prebiehať v priestoroch POS. Viac informácií nájdete na www.pospb.sk.

Sobota, 16. november 2019

Folklórny súbor Družba pozýva na slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia súboru. Oslavy sa uskutočnia v sobotu 16. novembra 2019 o 16.00 h v univerzálnej sále Posádkového klubu v Trenčíne.

Výbor siene slávy Trenčianskeho futbalu pozýva v sobotu 16. novembra 2019 o 15.00 h do Kasárne na Trenčianskom hrade, kde sa bude konať slávnostné uvedenie nových členov do Siene slávy trenčianskeho futbalu.

V sobotu 16. novembra 2019 od 10.00 h sa na trenčianskom výstavisku EXPO center Trenčín uskutoční festival neolympijských športov Športfestival. Zároveň sa v rovnakých priestoroch bude o 19.00 h konať 17. ročník podujatia Večer hviezd 2019. Organizáciu Športfestivalu a Večer hviezd 2019 finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

Považské osvetové stredisko (POS) v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva v sobotu 16. novembra 2019 na stretnutie a tvorbu amatérskych výtvarníkov z regiónu. Výtvarný ateliér sa bude konať v priestoroch POS. Viac informácií nájdete na www.pospb.sk.

Pondelok, 18. november 2019

Mesto Trenčín pozýva v pondelok 18. novembra 2019 o 17.11 h na Mierové námestie v Trenčíne, kde sa uskutoční spomienkové podujatie s názvom November 1989.

V pondelok 18. novembra 2019 o 13.00 h sa v priestoroch Zlatej sály Bojnického zámku bude konať vyhodnotenie celoslovenskej ankety 14. ročníka Senior roka 2019.

Pamätník M. R. Štefánika odhalia v pondelok 18. novembra 2019 o 14.30 h na Ul. M. R. Štefánika v Trenčianskych Tepliciach. Odhalenie pamätníka sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika.

Pripomíname aj kultúrno-spoločenské podujatia, výstavy a výstavky, ktoré prebiehajú v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je návštevníkom k dispozícii nová stála expozícia zostavená z výberu diel Miloša Alexandra Bazovského. Jej súčasťou sú aj stručné informačné texty približujúce život a dielo autora, obohatené aj o fotografie z maliarovho súkromného archívu. Súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových prác – olejomaľby, gvaše, tempery a kresby, ktoré približujú charakteristické znaky, kolorit a techniky Bazovského výnimočného umeleckého prejavu. Viac informácií na www.gmab.sk.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti celoročných osláv 50. výročia vzniku galérie pripravila začiatkom roka otvorenie novej stálej expozície diel ďalšej generácie výtvarníkov trenčianskeho regiónu zo zbierok galérie pod názvom Trenčania a výtvarníci trenčianskeho regiónu staršia a stredná generácia. Aj keď ide o súčasných umelcov, časové rozpätie ich tvorby je veľmi rozsiahle. Najstarší prezentovaný umelec Rudolf Moško sa narodil v roku 1926 a najmladšia autorka Petronela Vlhová v roku 1980. Expozícia tak predstaví diela žijúcich umelcov, z ktorých mnohí patria medzi renomované a verejnosti dobre známe osobnosti trenčianskeho regiónu. Nová expozícia má upozorniť na stále vyvíjajúcu sa tvorbu umelcov v kontexte takmer 50 rokov a jej rôznorodosť. Viac informácií na www.gmab.sk.

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na výstavu s názvom Práca – láska – statočnosť, ktorá je venovaná 100. výročiu tragickej smrti osobnosti Milana Rastislava Štefánika. Návštevníci si ju môžu v priestoroch knižnice pozrieť až do decembra 2019. Výstavu z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom projektu. Viac informácií na www.hnkpd.sk.

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva do 20. januára 2020 na výstavu s názvom Herbár ľudu Váhu. Výstavu spájajúcu etnografiu ľudového odevu Považia s umeleckou fotografiou Michala Zahornackého môžu návštevníci vidieť na Trenčianskom hrade.

Výstava venovaná životu a dielu Vojtecha Zamarovského s názvom Cestovateľ stáročiami 100 rokov Vojtecha Zamarovského sa na Trenčianskom hrade uskutoční do 10. januára 2020. Expozíciu pripravilo Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na výstavu fotografií členov fotoskupiny MÉTA do výstavných priestorov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava bude sprístupnená počas pracovných dní od 8.00 h do 17.00 h až do 11. decembra 2019.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na výstavu fotografií Petry Cepkovej s názvom Neviditeľná chvíľa. Výstava v priestoroch Galérie RegionArt na Záhradníckej ulici č. 19 v Prievidzi potrvá do 29. novembra 2019. Vstup voľný.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva do svojich priestorov na výstavu s názvom Háby a šúchy Hornonitria – Tradičný odev z dielne Magdalény Vaňovej. Výstava potrvá až do 19. novembra 2019.

Na týchto podujatiach môžu byť vyhotovené fotografické záznamy pre účely prezentácie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viac informácií nájdete na: https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov.html?page_id=545126

autor: mp
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK