Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Prehľad očakávaných udalostí v 50. týždni

Utorok, 10. december 2019

Záverečné hodnotiace zasadnutie Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Trenčíne sa bude konať v utorok 10. decembra 2019 o 13.00 h v zasadačke na 5. poschodí Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva od utorka 10. decembra do štvrtka 12. decembra 2019 od 9.00 h do priestorov knižnice na Adventné čítanie. Účasť je treba vopred nahlásiť na deti@vkmr.sk alebo na telefónom čísle 032/7460715.

V utorok 10. decembra 2019 sa uskutoční Stretnutie k tvorbe Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2020 – 2025 v rámci mesta Považská Bystrica. Na podujatie pozýva mesto Považská Bystrica, Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Krajské centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže a Trenčiansky samosprávny kraj. Študenti považskobystrických stredných škôl sa stretnú od 11.00 h v kine Mier v Považskej Bystrici.

Streda, 11. december 2019

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na besedu s meteorológom Petrom Jurčovičom spojenú s prezentáciou jeho novej knihy Slovenské pranostiky na celý rok. Podujatie sa bude konať v stredu 11. decembra 2019 o 16.30 h v spoločenskej miestnosti knižnice na Hasičskej ulici v Trenčíne.

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), Krajská a Základná organizácia 02 JDS v Trenčíne a Rada Akadémie tretieho veku v Trenčíne pozývajú v stredu 11. decembra 2019 o 13.30 h na seminár XXXIII. ročníka Akadémie tretieho veku. Ten sa tradične uskutoční v priestoroch Kultúrneho centra Stred Dlhé Hony v Trenčíne. Gratulovať sa bude jubilantom a témou posledného semináru v roku budú včely a včelie produkty.

V stredu 11. decembra 2019 o 17.00 h v Dennom centre Sihoť v Trenčíne Rotary club Trenčín Laugaricio slávnostne otvorí chránenú dielňu – Baliareň na ceste. Ide v poradí o druhú chránenú dielňu po Kaviarni na ceste, pôsobiacu v Katovom dome v Trenčíne už tretím rokom, ktorú Rotary club Trenčín Laugaricio otvára.

Štvrtok, 12. december 2019

Rada mládeže Trenčianskeho kraja Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozývajú vo štvrtok 12. decembra 2019 o 9.00 h na konferenciu mladých ľudí s motiváciou k participácii s názvom Spoločne pomáhame mladým ľuďom. Podujatie sa uskutoční v Spoločenskom klube Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a obec Ivanovce pozývajú vo štvrtok 12. decembra 2019 o 13.00 h do Kultúrneho domu v Ivanovciach, kde sa bude konať vianočné stretnutie primátorov, starostov a účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach.

Deň otvorených dverí Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa bude konať vo štvrtok 12. decembra 2019 od 8.30 h do 13.00 h. Pre návštevníkov je pripravený bohatý program, ochutnávka výrobkov žiakov, prehliadka priestorov školy, prezentácia odborov a duálneho vzdelávania, predvedenie praktických zručností našich žiakov a súťaže zručností pre žiakov ZŠ.

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých č. 1 v Prievidzi pozýva vo štvrtok 12. decembra 2019 o 15.00 h do auly vysokej školy Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi na Vianočné posedenie pod jedličkou.

Piatok, 13. december 2019

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva v piatok 13. decembra 2019 od 8.00 h do 13.00 h na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy.

Žiaci a zamestnanci Spojenej školy internátnej v Trenčianskej Teplej pozývajú v piatok 13. decembra 2019 o 15.00 h na kultúrny program s názvom Cesta do rozprávky. Podujatie sa bude konať v Hasičskej zbrojnici v Trenčianskej Teplej.

V piatok 13. decembra 2019 o 15.30 h sa uskutoční oslava 60. výročia založenia Základnej školy v obci Koš. Program žiakov školy spojený so slávnostným oceňovaním zaslúžilých učiteľov a riaditeľov si môžu návštevníci prísť pozrieť do telocvične ZŠ s MŠ Koš.

Základná škola Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach pozýva v piatok 13. decembra 2019 o 16.00 h do priestorov školy, kde sa bude konať oslava venovaná 50. výročiu založenia základnej školy.

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva detských aj dospelých čitateľov na besedu so spisovateľom, muzikantom a zabávačom Braňom Jobusom. Beseda sa bude konať v piatok 13. decembra 2019 o 16.30 h v spoločenskej miestnosti knižnice.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva v piatok 13. decembra 2019 o 17.00 h do výstavných priestorov župného úradu, kde sa uskutoční vernisáž výstavy fotografií Jozefa Česlu s názvom Tajomné savany africké. Výstava bude sprístupnená v pracovné dni od 8.00 h do 17.00 h až do 31. januára 2020.

Sobota, 14. december 2019

Dobrovoľný hasičský zbor Streženice pozýva v sobotu 14. decembra 2019 o 15.00 h do sály Domu kultúry v Streženiciach, kde sa bude konať Výročná členská schôdza pri príležitosti 95. výročia založenia DHZ v Streženiciach.

Klub výtvarníkov pri Posádkovom klube Trenčín a Združenie výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozývajú na prezentáciu výtvarníkov Trenčianskeho regiónu s názvom Vianočný salón výtvarníkov. Podujatie sa uskutoční v sobotu 14. decembra 2019 od 10.00 h do 17.00 h v Posádkovom klube (ODA) v Trenčíne.

Pripomíname aj kultúrno-spoločenské podujatia, výstavy a výstavky, ktoré prebiehajú v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je návštevníkom k dispozícii nová stála expozícia zostavená z výberu diel Miloša Alexandra Bazovského. Jej súčasťou sú aj stručné informačné texty približujúce život a dielo autora, obohatené aj o fotografie z maliarovho súkromného archívu. Súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových prác – olejomaľby, gvaše, tempery a kresby, ktoré približujú charakteristické znaky, kolorit a techniky Bazovského výnimočného umeleckého prejavu. Viac informácií na www.gmab.sk.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti celoročných osláv 50. výročia vzniku galérie pripravila začiatkom roka otvorenie novej stálej expozície diel ďalšej generácie výtvarníkov trenčianskeho regiónu zo zbierok galérie pod názvom Trenčania a výtvarníci trenčianskeho regiónu staršia a stredná generácia. Aj keď ide o súčasných umelcov, časové rozpätie ich tvorby je veľmi rozsiahle. Najstarší prezentovaný umelec Rudolf Moško sa narodil v roku 1926 a najmladšia autorka Petronela Vlhová v roku 1980. Expozícia tak predstaví diela žijúcich umelcov, z ktorých mnohí patria medzi renomované a verejnosti dobre známe osobnosti trenčianskeho regiónu. Nová expozícia má upozorniť na stále vyvíjajúcu sa tvorbu umelcov v kontexte takmer 50 rokov a jej rôznorodosť. Viac informácií na www.gmab.sk.

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva do 20. januára 2020 na výstavu s názvom Herbár ľudu Váhu. Výstavu spájajúcu etnografiu ľudového odevu Považia s umeleckou fotografiou Michala Zahornackého môžu návštevníci vidieť na Trenčianskom hrade.

Výstava venovaná životu a dielu Vojtecha Zamarovského s názvom Cestovateľ stáročiami 100 rokov Vojtecha Zamarovského sa na Trenčianskom hrade uskutoční do 10. januára 2020. Expozíciu pripravilo Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pozýva na výstavu fotografií členov fotoskupiny MÉTA do výstavných priestorov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výstava bude sprístupnená počas pracovných dní od 8.00 h do 17.00 h až do 11. decembra 2019.

Na týchto podujatiach môžu byť vyhotovené fotografické záznamy pre účely prezentácie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Viac informácií nájdete na: https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov.html?page_id=545126

autor: mp
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK