Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou bude pokračovať v budúcom roku

Rekonštrukcia cesty medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou bude pokračovať v budúcom roku

S prvou etapou rekonštrukcie cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava začal zhotoviteľ v auguste tohto roka. Do polovice novembra stihla spoločnosť Skanska SK, a. s. zrealizovať najkomplikovanejší úsek s mikropilótovou stenou. Aktuálne sú práce pozastavené, pokračovať budú na jar budúceho roka.

Celková dĺžka I. etapy rekonštruovanej cesty č. II/518 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou je 1 245 m. Po kompletnom ukončení rekonštrukčných prác bude mať úsek vybudovaných 210 nových mikropilót, nový trativod, bezpečne vystužený svah, osadené nové zvodidlá a smerové stĺpiky, zasanované steny priepustov, a tiež novú a bezpečnú asfaltovú vozovku. „Podľa časového harmonogramu sa tento rok zrealizovala prvá časť, teda úsek, ktorý bol najviac zaťažený a najkomplikovanejší. Vyžadoval si osadenie 210 mikropilótov do hĺbky až 8 metrov,“ povedal trenčiansky župan počas kontrolného dňa. „Následne sa vykonala betonáž oporného múriku a celý úsek sme uviedli do pôvodného stavu tak, aby sme po zimnej prestávke mohli pokračovať s ďalšími prácami,“ doplnil oblastný manažér Skanska SK, a.s., Marek Štancel.

Za tri mesiace stihol zhotoviteľ na tomto úseku cesty dlhom 157 metrov zrealizovať aj výmenu konštrukčných vrstiev vozovky v jednom jazdnom pruhu. Osadené boli aj zvodidlá. Aktuálne prebiehajú rokovania s Okresným dopravným inšpektorátom v Novom Meste nad Váhom o možnostiach obchádzkových trás, najmä pre nákladnú dopravu, počas ďalšej realizácie diela v budúcom roku. Zhotoviteľ prisľúbil, že v prípade úplnej uzávery rekonštruovaného úseku by vedel práce stihnúť aj skôr, ako sa zaviazal v zmluve. „Vysúťažený už máme aj ďalší úsek tejto cesty, ktorý ide z Myjavy na Starú Turú, pretože táto časť cesty je vo veľmi zlom stave. Projekt bol podaný a ja pevne verím, že zimné obdobie sa využije na všetky procesy súvisiace s jeho kontrolou na riadiacom orgáne a úrade pre verejné obstarávanie a na jar budúceho roka by sa mohlo pokračovať v rekonštrukcii tejto cesty,“ povedal Jaroslav Baška.

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK