Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Nováky sa môže pochváliť úplne novým Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre chémiu

SOŠ Nováky sa môže pochváliť úplne novým Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre chémiu

Odborné vzdelávanie žiakov Strednej odbornej školy (SOŠ) v Novákoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je od začiatku nového školského roka 2019/2020 kvalitnejšie a modernejšie, a to vďaka eurofondom i financiám zo župného rozpočtu.

Župná stredná škola v regióne hornej Nitry prešla v poslednom období výraznými zmenami. Zo Spojenej školy v Novákoch, v rámci ktorej fungovala aj gymnaziálna organizačná zložka, sa od 1. septembra tohto roka stala Stredná odborná škola Nováky. Tá sa profiluje predovšetkým na chémiu a ďalšie odborné predmety. A práve posledná investícia, vďaka ktorej mohli v Novákoch privítať nový školský rok veľkolepo, prispela k modernizácii školy vybudovaním Centra odborného vzdelávania a prípravy pre chémiu. „Celková investícia do tohto projektu je vo výške viac ako 252 tis. eur, pričom spolufinancovanie kraja predstavuje približne 16 tis. eur, zvyšných 236 tis. eur sme získali v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Okrem stavebných prác, ktoré pozostávali z rekonštrukcie laboratórií a prislúchajúcich šatní, je v projekte zahrnuté aj vybavenie laboratórií modernou technológiou,“ vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že v rámci COVP sa vybudovali dve laboratóriá, jedno pre chémiu a jedno pre potravinárstvo.

V odborných učebniach tak ešte pribudnú špeciálne prístroje v hodnote viac ako 90 tis. eur, ktoré zatraktívnia výučbu odborných predmetov „Vďaka Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa nám podarilo úžasné dielo. Teším sa, že aj táto investícia prispeje ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu našich žiakov a ich následnému lepšiemu uplatneniu na trhu práce,“ neskrývala nadšenie riaditeľka školy Katarína Piačková. Na SOŠ v Novákoch študuje v aktuálnom školskom roku 286 žiakov. Okrem chemických odborov má na škole zastúpenie aj študijný odbor mechanik – mechatronik, v ktorom sa z približne 70 žiakov pripravuje 20 pre konkrétnych zamestnávateľov v rámci systému duálneho vzdelávania. „Pevne verím, že aj vďaka financiám, ktoré do školy župa investuje, sa podarí vedeniu školy získať nových žiakov,“ doplnil trenčiansky župan.

Vybudovanie moderných učební však nebolo prvou ani poslednou investíciou do tejto vzdelávacej inštitúcie zo strany zriaďovateľa. Za posledné roky sa zrekonštruovala telocvičňa, sociálne zariadenia vedľa telocvične, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko. Ďalšiu investíciu vo výške približne 120 tis. eur si vyžiadali stavebné práce súvisiace s odizolovaním budovy. „Na tejto škole nám ešte zostáva investovať do znižovania energetickej náročnosti. Financie na zateplenie budovy a výmenu okien sa budeme snažiť  nájsť v rozpočte TSK,“ uzatvoril predseda trenčiansky župan.

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK