Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Už dnes môžete hlasovať za projekty v rámci 3. ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK, o priazeň verejnosti zabojuje 78 jedinečných nápadov

Už dnes môžete hlasovať za projekty v rámci 3. ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK, o priazeň verejnosti zabojuje 78 jedinečných nápadov

Tretí ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu sa oficiálne prehupol do finálnej fázy. Verejné zvažovania vo všetkých okresoch kraja boli ukončené, o úspechu jednotlivých zámerov bude rozhodovať už iba verejnosť. Od dnes. do 30. mája 2019 máte aj vy možnosť zahlasovať za projekty, ktoré budú finančne podporené zo župnej pokladnice.

Trenčianska župa dáva svojim obyvateľom už po tretíkrát možnosť priamo rozhodovať o tom, kam poputujú peniaze z rozpočtu TSK. Participácia občanov na veciach verejných a na prerozdeľovaní financií je nástrojom, ktorý zvyšuje transparentnosť narábania s prostriedkami župy. Pre potreby Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je na tento rok schválený dvojnásobne väčší balík peňazí ako v roku 2018, a to až 200 tisíc eur.

Originálne projekty, ktoré prešli verejným zvažovaním, boli predložené z každého okresu v kraji. Najviac finančných prostriedkov si nárokuje okres Partizánske s jedenástimi originálnymi zámermi, naopak najmenšiu podporu od TSK žiada na 6 projektov okres Prievidza. Zhodný počet nápadov žiadajúcich podporu župy, a to 7, doručili okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava, o jeden menej okres Púchov. O hlasy verejnosti sa pobije aj 9 projektov z okresu Ilava a po 10 z Trenčianskeho a Bánovského okresu. Jedenásť zámerov doručil okrem okresu Partizánske aj okres Považská Bystrica. Celková výška nárokovaných výdavkov všetkých predložených projektov je približne 165 600 eur.

Hlasovať za ktorýkoľvek z nápadov verejnosť môže už od stredy 15. mája 2019 až do štvrtka 30. mája 2019, a to priamo na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prinášame aj podrobný prehľad jednotlivých projektov, ktoré sa už dnes budú uchádzať o vaše hlasy. Všetkým držíme palce.

 

žiadateľ

okres

názov projektu

suma

oblasť

Drienovec – združenie priateľov ľudových tradícií, o. z., Matice Slovenskej

BN

Tanečná škola a obnova krojov nášho kraja

2 050 eur

Kultúra

Bánovské kultúrne centrum J. Matušku

BN

Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto

2 200 eur

Kultúra

Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola Ul. 5. apríla

BN

Školský dvor náš detský raj

2 090 eur

Voľno-časové aktivity

Ži:va, o. z.

BN

Večery spoločenských hier

1 871,78 eur

Voľno-časové aktivity

Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola Ul. Hollého

BN

Zdravé a bezpečné pieskoviská

2 090 eur

Voľno-časové aktivity, šport

Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola Ul. Hollého

BN

Staráme sa o rastliny

2 090 eur

Životné prostredie

Obec Ruskovce

BN

Vytvorme deťom krásne prostredie

2 200 eur

Voľno-časové aktivity

Hokejový klub Spartak Bánovce nad Bebravou, o. z.

BN

Príď, oblečieme ťa

2 197 eur

Šport

Športový klub hasičov BN, o. z.

BN

Rozvoj športovo-výchovnej činnosti členov, detí a mládeže

2 200 eur

Voľno-časové aktivity, šport

Základná škola, Ul. J. A. Komenského

BN

Pre deti raj – aj ty si ho vychutnaj

2 150 eur

Voľno-časové aktivity, šport

Mesto Ilava

IL

Bartolomejský jarmok 2019

2 200 eur

kultúra

ŠK 98 Pruské

IL

Hokejkou i Varechou

2 200 eur

Kultúra, voľno-časové aktivity

Obec Pruské

IL

Oheň čo nás spája

2 200 eur

Kultúra a voľno-časové aktivity

Obec Pruské

IL

Deň plný hier

2 200 eur

Kultúra

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

IL

Kroj – srdce Trenčianskej Turnej

2 200 eur

Kultúra

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

IL

Roztancujme kroje

2 165 eur

kultúra

Materská škola Nová Dubnica

IL

Detská mini fitness telocvičňa

2 114,15 eur

šport

CHAmPIoN CLUB

IL

Champion.MDD – Cesta championa III

2 200 eur

voľno-časové aktivity, šport

Obec Dúlov

IL

Zelenú triedu máme vonku

2 200 eur

voľno-časové aktivity

Združenie sv. Petra Fouriera, o. z.

NM

Instacamp

2 200 eur

voľno-časové aktivity

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.

NM

 Deti na hokej

2 200 eur

šport

Materská škola, Poľovnícka 12

NM

 Bezpečne na ihrisku – bezpečne na ceste

2 200 eur

Doprava a komunikácie

Obec Beckov

NM

Informačná tabuľa – Ladislav Medňanský

2 000 eur

kultúra

Západoslovenská skautská oblasť, o. z.

NM

Lanové aktivity

2 200 eur

voľno-časové aktivity

Obec Trenčianskeho Bohuslavice

NM

Deň obce Trenčianske Bohuslavice

2 200 eur

kultúra

Obec Trenčianskeho Bohuslavice

NM

Slovácka jaternica

2 200 eur

kultúra

ŠK pre Radosť, o. z.

NM

Zabudišovská vrchárska časovka

1 800 eur

voľno-časové aktivity, šport

Obec Jablonka

MY

JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 2019

2 000 eur

voľno-časové aktivity, kultúra

Občianske združenie Turolúcky prameň

MY

Hýb sa, skúmaj a tvor

2 200 eur

voľno-časové aktivity

SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava

MY

Fitness centrum na školskom internáte

2 200 eur

šport

SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava

MY

Príbehy ukryté v knihách

2 200 eur

voľno-časové aktivity

SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava

MY

Sme eco-friendly k prostrediu i k sebe

2 100 eur

životné prostredie, šport

OZ Jazdci jazdcom

MY

Oprava krytého skateparku

2 200 eur

šport

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.

MY

Obnova kopaničiarskeho ovocného sadu a záhradky

1 825 eur

životné prostredie, kultúra

Mŕtva kosť, o. z.

PU

Festival Končiny 2019

2 200 eur

Kultúra

RKC Farnosť Horné Kočkovce

PU

Zachráňme Magdalénku

2 200 eur

Kultúra

Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov

PU

Workoutové ihrisko pre Gymnázium Púchov

2 200 eur

voľno-časové aktivity, šport

Lenka Bakošová – Beactive

PU

Odhoď tablet a vystri sa!

2 200 eur

šport

Historicko-Astronomická Spoločnosť

PU

Hradný palác

2 200 eur

životné prostredie, kultúra

OZ Podivný barón

PU

Detský piknik v parku

2 200 eur

Kultúra

Obecný športový klub Trenčianske Stankovce

TN

Aby ľudia nesedeli doma

2 200 eur

Šport

Hospic Milosrdných sestier

TN

Hospic ako opora rodín a rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti

2 200 eur

voľno-časové aktivity, sociálna pomoc

ILYO – TAEKWONDO Trenčín

TN

Zdravý pohyb pre deti

1 058,90 eur

Šport

Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne

TN

Doplnenie materiálneho vybavenia – kroje a hudobné nástroje

2 200 eur

Kultúra

Folklórny súbor Čákovec  

TN

Tretíkrát požičiavané už treba kúpiť

2 200 eur

voľno-časové aktivity

Robíme to pre deti, o. z.

TN

Tour de pedál

2 070 eur

voľno-časové aktivity, šport

Kultúrne centrum Sihoť, o. z.

TN

Trenčianska bežecká liga

2 200 eur

Šport

Folklórna skupina Večernica

TN

Rodná pieseň

2 200 eur

Kultúra

Folklórny súbor ÚSMEV

TN

S ÚSMEVOM to ide ľahšie

2 200 eur

Kultúra

Cultura, o. z.

TN

Art In Park Trenčianske Teplice

2 200 eur

Kultúra

Horolezecký klub Manín

PB

Rekonštrukcia lezeckej steny

2 200 eur

šport, voľno-časové aktivity

Občianske združenie Zdravá duša

PB

Petangové ihrisko

966,80 eur

Zdravotníctvo

Obec Domaniža

PB

FIT Park – šport pre všetkých

2 200 eur

Šport

Občianske združenie Hradiská

PB

Vydanie reprezentatívnej knihy o tradičnej kultúre v Marikovej

2 200 eur

Kultúra

Obec Papradno

PB

Zelená pre stolný tenis

2 154,70 eur

Šport

Mesto Považská Bystrica

PB

Aj naša škôlka separuje odpad

2 200 eur

životné prostredie

Mesto Považská Bystrica

PB

Workoutové ihrisko Považská Teplá

1 580,40 eur

voľno-časové aktivity

Mesto Považská Bystrica

PB

Skvalitnenie spoločenského prostredia pre deti v detských jasliach

1 920 eur

sociálna pomoc, sociálne služby

Mesto Považská Bystrica

PB

Aj naša škola separuje odpad

2 180 eur

životné prostredie

Mesto Považská Bystrica

PB

Rozšírenie zbierky folklórnych krojov FS Považan o oblasť Papradno

2 160 eur

Kultúra

MG ART GALÉRIA

PB

Pozeraj, cíť a tvor

2 200 eur

Kultúra

Fórum pre pomoc starším – národná sieť

PD

Anjel pomoci starším – Medzigeneračnou spoluprácou k zvyšovaniu kvality života seniorov

2 200 eur

sociálna pomoc, sociálne služby

Slovenský červený kríž územný spolok Prievidza

PD

Kto ho zachráni, ak nie ty?!

2 200 eur

voľno-časové aktivity

Piaristická spojená škola Františka Hanáka

PD

Robotika nás baví

2 000 eur

voľno-časové aktivity

Obec Nitrianske Sučany

PD

Vzácne ako šafran

2 200 eur

Kultúra

TJ Baník Sebedražie

PD

Podporme deti v športovaní vo voľnom čase

2 200 eur

Šport

ÚHOĽ, o. z.

PD

Hradné správy

2 200 eur

kultúra

Základná škola s materskou školou, Veľká Okružná

PE

Oddychová zóna

2 200 eur

voľno-časové aktivity

Základná škola Klátova Nová Ves

PE

Detské ihrisko

2 200 eur

Šport

Základná škola R. Kaufmanna

PE

Tvorivo-relaxačné kútiky v spoločných priestoroch ZŠ

2 200 eur

voľno-časové aktivity

Základná škola na Malinovského ulici

PE

Fitness centrum

2 200 eur

Šport

Základná škola, Športovcov

PE

Poď von a športuj

2 200 eur

Šport

Fabrika umenia, o. z.

PE

1:1 WORKSHOP

2 200 eur

Kultúra

Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa

PE

OUTDOOROVÁ TRIEDA

2 200 eur

Životné prostredie

Mesto Partizánske

PE

Deti v záhrade, záhrada deťom

2 200 eur

Životné prostredie

Rodičovské združenie pri gymnáziu

PE

Obnova náučno-relaxačného chodníka Salaš – Chata Ondrej

2 115 eur

Životné prostredie

GaBa, o. z.

PE

Komunitná záhrada

2 200 eur

Životné prostredie, voľno-časové aktivity

Športový klub Harvard Partizánske

PE

Česko-slovenský florbalový pohár

2 200 eur

šport

autor: lb

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK