Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

V Prievidzi rokovali o zabezpečení tepelného hospodárstva pre mestá Prievidza, Nováky a obec Zemianske Kostoľany po roku 2023

V Prievidzi rokovali o zabezpečení tepelného hospodárstva pre mestá Prievidza, Nováky a obec Zemianske Kostoľany po roku 2023

Ďalšie zo série stretnutí, týkajúce sa postupu prác pri realizácii Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, hostilo mesto Prievidza. Nosnou témou bola problematika riešenia vykurovania miest Prievidza, Nováky, obce Zemianske Kostoľany a súkromných odberateľov po ukončení podpory ťažby uhlia.

Budúcnosť v oblasti tepelnej energetiky na hornej Nitre bola v centre záujmu spoločného rokovania zainteresovaných strán, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, Európskej komisie, miest Nováky, Prievidza a Handlová, obce Zemianskej Kostoľany, Združenia miest a obcí hornej Nitry, Elektrární Nováky, Hornonitrianskych baní Prievidza i občianskej spoločnosti. Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti odborníkov z JASPERS, jeho súčasťou bola aj prezentácia navrhnutých alternatívnych riešení, ktoré sú súčasťou vypracovanej štúdie. Spracovateľ materiálu upozornil na pozitíva aj negatíva jednotlivých variantných riešení. Pred diskusiou predstavili svoje návrhy aj zástupcovia Elektrární Nováky i Hornonitrianskych baní. „Samozrejme, je potrebné vyriešiť palivovú základňu a zabezpečiť cenovo dostupné a udržateľné vykurovanie v regióne. Myslieť však musíme aj na to, že existujúce rozvody tepla sú zastaralé, už teraz vznikajú veľké úniky tepla, preto je nevyhnutná ich modernizácia, čo predstavuje ďalšiu veľkú investíciu,“ upozornil v diskusii trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Navrhované alternatívy prejdú podrobnejšou analýzou, pričom sa zainteresované strany dohodli, že dodávatelia tepla budú naďalej pracovať na svojich variantoch. K tejto problematike by mali zasadnúť opäť v mesiaci október, tentokrát však v užšom kruhu. Spoločným cieľom je zabezpečiť po roku 2023, kedy končí podpora ťažby uhlia, udržateľný zdroj tepla pre mestá Prievidza, Nováky a obec Zemianske Kostoľany. Súčasťou programu bola aj návšteva areálu Elektrárne Nováky, v ktorej aktuálne pracuje 200 zamestnancov.

autor: lk
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK