Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

V rozpočte na budúci rok zohľadnila župa priority jednotlivých okresov

V rozpočte na budúci rok zohľadnila župa priority jednotlivých okresov

Hlavné investičné priority jednotlivých okresov Trenčianskeho kraja boli témou stretnutia poslancov krajského parlamentu s riaditeľom župného úradu a vedúcimi zamestnancami odborov a oddelení Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tretí októbrový týždeň patril na župnom úrade v Trenčíne prerokovaniu prioritných oblastí za každý okres Trenčianskeho kraja. Cieľom stretnutí s volenými zástupcami bolo zohľadnenie potrieb a špecifík deviatich regiónov kraja, ktoré sa premietli do pripravovaného rozpočtu župy na budúci rok. Pri jeho kreovaní sa prihliadalo na problémy, ktoré trápia obyvateľov kraja.  Vedúca Odboru finančného Úradu TSK Renáta Ozimová prítomných poslancov informovala o prerozdelení finančných prostriedkov do oblasti dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb či kultúry, ktoré spadajú do kompetencie vyššieho územného celku. Okrem toho oboznámila krajských volených zástupcov s pripraveným návrhom zmien zásad odmeňovania poslancov, ktorým sa poslanecké kluby budú zaoberať na svojom najbližšom stretnutí.

Na pôde župného úradu zatiaľ prebehlo osem pracovných stretnutí, informovať sa o financovaní hlavných investičných priorít kraja prišli na úrad poslanci z okresov Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Považská Bystrica, Partizánske, Prievidza a Bánovce nad Bebravou.         

V tomto roku sa vedenie župného úradu stretlo s poslancami Zastupiteľstva TSK už druhýkrát. K príprave rozpočtu Trenčianskej župy na roky 2020-2022 sa rokovanie uskutočnilo vo februári 2019.   

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK