Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Lepší Trenčiansky kraj župa spustí začiatkom augusta

Lepší Trenčiansky kraj župa spustí začiatkom augusta

Zlepšenia sa budú týkať optimalizácie hospodárenia kraja, dopravy i systému riadenia kvality. Významnou časťou projektu je vytvorenie personálnych kapacít pre implementáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.  

Trenčianska župa sa stala úspešným žiadateľom financií pre projekt Lepší Trenčiansky kraj v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Jeho cieľom je rozvoj verejných politík a služieb samosprávneho kraja, a to prostredníctvom podpory vlastných kapacít. „Celkové náklady projektu predstavujú takmer 3,5 mil. eur, pričom 5% spolufinancovanie župy je vo výške 175 tisíc eur. Projekt vytvorí spolu 16 nových pracovných miest, z toho 8 na hornej Nitre,“ uviedla Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK s tým, že realizácia projektu je naplánovaná na 30 mesiacov. Jeho spustenie sa pripravuje od 1. augusta 2020.    

Viac informácií k projektu Lepší Trenčiansky kraj:

  • zameraný je na vypracovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja,
  • prinesie implementáciu nových opatrení do činnosti kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
  • vytvorí sa vlastná jednotka hodnoty za peniaze, ktorej cieľom bude optimalizácia hospodárenia kraja,
  • podporu dostane implementácia Krajskej koncepcie environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, ako aj implementácia Plánu udržateľnej mobility prostredníctvom dopravného modelu,
  • modernizovaný a rozšírený bude geografický informačný systém,
  • na Úrade TSK sa zavedie systém riadenia kvality, ale aj protikorupčná normanorma spoločenskej zodpovednosti,
  • zavádzanie systému riadenia kvality čaká aj všetky zariadenia poskytujúce sociálne služby a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja,
  • projekt vytvorí personálne kapacity pre implementáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra priamo v regióne,
  • poradenský tím lokálnych expertov a odborných pracovníkov TSK ponúkne pomoc pri identifikácii vhodných zdrojov financovania projektov na hornej Nitre.
autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK