Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Na župe zasadala pracovná skupina k transformácii hornej Nitry

Na župe zasadala pracovná skupina k transformácii hornej Nitry

Po dlhšej prestávke sa stretli členovia Pracovnej skupiny pre implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra. Jednou z tém bola aj prioritizácia výstavby cestnej infraštruktúry.

Akčný plán bol ako strategický dokument schválený vládou SR ešte v júli minulého roka. Pracovná skupina preto v úvode riešila potrebu jeho aktualizácie a tiež otázku akým spôsobom pripravovať ďalšie projekty pre Plán spravodlivej transformácie, ktoré by mali byť financované predovšetkým z nového fondu - Fondu pre spravodlivú transformáciu. „Je to veľmi dôležité, aby sme mohli pripraviť Integrovanú územnú stratégiu, ktorá bude súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,“  povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.  Práve vďaka Plánu spravodlivej transformácie by mohli do regiónu hornej Nitry prísť ďalšie financie. Pre Slovensko je stanovený objem vo výške 469 mil. eur.

Jednou z tém, ktoré zasadnutiu dominovali, bolo prepojenie Považia s regiónom hornej Nitry cez rýchlostnú cestu R2. Členov pracovnej skupiny znepokojil návrh priorít vlády SR vo výstavbe cestnej infraštruktúry, v rámci ktorého sa jednotlivé úseky tejto cesty objavili až na 48., 68., 90. a 97. mieste. „Ako pracovná skupina preto žiadame vládu, aby prehodnotila predložený plán priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry a zohľadnila dôležitosť výstavby rýchlostnej cesty R2 v Trenčianskom kraji aj s ohľadom na transformáciu hornej Nitry. Rovnako žiadame, aby sa prioritne dokončili štúdie uskutočniteľnosti ciest I. triedy I/9 a I/64, ktoré sú v tomto regióne,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Na stretnutí zároveň predstavil aj dva projekty, ktoré idú za Trenčianskym samosprávnym krajom  - Lepší Trenčiansky kraj Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.

autor: lk

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK