Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rýchlejšie, bezpečnejšie a viac „eko“ aj vďaka Plánu udržateľnej mobility

Rýchlejšie, bezpečnejšie a viac „eko“ aj vďaka Plánu udržateľnej mobility

Poslanci krajského zastupiteľstva diskutovali spolu so zástupcami verejnosti o návrhovej časti Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dokument prezentuje odporúčania vo forme tzv. Zásobníka projektov, ktoré vyplynuli z rôznych analýz, dát, vstupov a prieskumov, týkajúcich sa župných komunikácií. Zvyšovanie komfortu cestujúcej verejnosti, vybudovanie integrovaného dopravného systému či zmenšenie dopadov dopravy na životné prostredie sú súčasťou plánu udržateľnej mobility v kraji. Dôležitá je nadväznosť, kapacita a tiež kvalita spojov, aby sa v kraji dalo cestovať rýchlo a bezpečne nielen individuálnou, ale i železničnou a autobusovou dopravou či bicyklom. Špeciálna pozornosť je v dokumente venovaná práve oblasti hornej Nitry, kde by zlepšenie mobility malo pomôcť aj pri plánovanej transformácii regiónu.

Neoddeliteľnou súčasťou plánu udržateľnej mobility je aj strategická environmentálna analýza. Faktory ako vplyv dopravy na zdravie, ovzdušie, pôdu a pod. boli prerokované aj so zástupcami verejnosti.

Vypracovaný dokument nie je právne záväzný, župe poslúži ako zdroj inšpirácie a udávania smeru v ďalších investičných rozhodnutiach.

autor: sg
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK