Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky kraj rozvíja spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva

Trenčiansky kraj rozvíja spoluprácu v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva

Slovenská obchodná a priemyselná komora Trenčianska regionálna komora, krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región (KOCR), Hrad Beckov, z.z.p.o., CULTURAL HERITAGE CONSULTING, s.r.o. a Agentúra SOPK pre rozvoj trenčianskeho regiónu n.o. v piatok 31. júla 2020 podpísali memorandum o spolupráci pri rozvoji aktivít v oblasti podpory aktivít prispievajúcich k zachovaniu kultúrneho dedičstva ako dôležitého prvku rozvoja trenčianskeho regiónu.

Iniciatíva vzišla zo spolupráce viacerých aktérov, ktorých spojil spoločný cieľ vychádzajúci z medzinárodnej iniciatívy projektu ARTISTIC, programu Interreg Central Europe a to zlepšiť spoluprácu medzi kultúrnymi subjektmi, občanmi, podnikateľmi a finančnými donormi. „Iniciátorom projektu bola Trenčianska regionálna obchodná komora a krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región,“ priblížil Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej obchodnej komory.

Memorandum o spolupráci je založené na portfóliu odborností pristupujúcich partnerov a je otvorené pre ďalšie pristupujúce organizácie. Zámerom je vytvorenie odbornej základne pre regionálnu podporu najmä v oblastiach, ktoré neboli doteraz rozvíjané. „Myšlienkou je, aby firmy, ako zástupcovia súkromného sektora, začali podporovať nehmotné kultúrne dedičstvo. V rámci projektu sa otvárajú nové možnosti financovania a podpory, ale zároveň i marketingu, napríklad alternatívne spôsoby typu crowdfunding, ktorý bol v tomto projekte testovaný,“ doplnil Václav.

Súčasťou memoranda je aj plán spolupráce s nástrojmi a službami, ktoré vychádzajú zo skutočnosti, že v regióne dlhodobo pôsobia skúsení ľudia a organizácie stabilne rozvíjajúce aktivity v oblasti zachovania  kultúrneho dedičstva, na druhej strane  prichádzajú aj noví ľudia  s novými iniciatívami a projektmi, ktorí  vítajú možnosť výmeny skúseností, konzultácií, poradenstva a nasmerovania na vhodné formy financovania.

Strategickými výzvami pre región sú podpora podujatí prezentujúcich kultúrne dedičstvo regiónu popri citlivom prepájaní s oblasťami celoživotného vzdelávania, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu. „Na základe daného partnerstva sme sa vo väčšej miere zamerali na propagáciu kultúrneho nehmotného dedičstva vo forme podpory kultúrnych podujatí zameraných na mládež, aby sa kultúrny odkaz zachoval pre ďalšie generácie,“ povedala výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región, Eva Frývaldská.

V oblasti financovania strategické výzvy regiónu dopĺňa využívanie kombinovaných foriem prefinacovania od štátnych podporných programov bankové a nadačné financovanie vrátane relatívne nových foriem financovania formou vyššie spomínaného crowdfundingu. „Po absolvovaní zahraničných stretnutí a workshopov v rámci projektu si viac uvedomujeme dôležitosť zapojenia súkromného sektoru a verejnosti do podpory podujatí, ktoré na Slovensku, v porovnaní s inými krajinami, zatiaľ absentuje,“ uzatvorila Frývaldská.

autor: KOCR Trenčín región

Fotogaléria

zdroj: KOCR Trenčín región
zdroj: KOCR Trenčín región
zdroj: KOCR Trenčín región
zdroj: KOCR Trenčín región
zdroj: KOCR Trenčín región
zdroj: KOCR Trenčín región
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK