Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Posledné tohtoročné rokovanie samosprávnych krajov hostil Bratislavský kraj

Posledné tohtoročné rokovanie samosprávnych krajov hostil Bratislavský kraj

Medzi témami 18. zasadnutia Združenia samosprávnych krajov SK8 dominovala najmä prímestská autobusová doprava, ale aj záujem o zapojenie žúp do aktivít Plánu obnovy a odolnosti SR. Rokovalo sa tiež o reforme ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Hlavy vyšších územných celkov odsúhlasili návrh rozpočtu združenia na roky 2022-2024, okrem toho našli zhodu aj v problematike majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov vo vlastníctve subjektov verejnej správy pre účely výstavby cyklotrás. Prediskutovaná bola aj téma problémov pri obstarávaní dopravy vo verejnom záujme či nulová sadzba mýta v prímestskej autobusovej doprave. Predsedníčka a predsedovia boli zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia oboznámení aj s možnosťou obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Diskusia sa viedla aj k aktuálnemu stavu Štatútov Rád partnerstva a zmenám, ktoré v súvislosti s ich postavením navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Ďalšie rokovanie sa uskutoční v prvých mesiacoch roka 2022.

autor: bj

Fotogaléria

Zdroj: Kancelária SK8
Zdroj: Kancelária SK8
Zdroj: Kancelária SK8
Zdroj: Kancelária SK8
Zdroj: Kancelária SK8
Zdroj: Kancelária SK8
Zdroj: Kancelária SK8
Zdroj: Kancelária SK8
Zdroj: Kancelária SK8
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK