Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rada partnerstva jednohlasne schválila Vstupnú správu

Rada partnerstva jednohlasne schválila Vstupnú správu

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj TSK schválila Vstupnú správu, ktorá predchádza spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) kraja ako strategického dokumentu, na základe ktorého sa budú v kraji realizovať kľúčové investície do roku 2030.

PHRSR TSK, pripravovaný v spolupráci s mestami, obcami a organizáciami kraja zastúpenými v Rade partnerstva, bude okrem iného zahŕňať aj Integrovanú územnú stratégiu. Dokument bude slúžiť nielen na čerpanie eurofondov na ďalších 10 rokov, ale určí aj priority a smerovanie rozvoja Trenčianskej župy. Zadefinuje kľúčové potreby územia, ktoré v projektových zásobníkoch zastrešia širokú škálu oblastí, od dopravy, cez školstvo, vedu, výskum, sociálnu oblasť a zdravotníctvo, až po životné prostredie či kultúru a cestovný ruch. V pripravovanom strategickom dokumente bude zastúpená aj transformácia uhoľného regiónu hornej Nitry. Trenčiansky kraj je totiž jedným z regiónov, ktorý je oprávnený na čerpanie financií aj z Fondu spravodlivej transformácie.               

autor: bj

Fotogaléria

rokovanie Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj TSK; archívne zábery TSK
rokovanie Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj TSK; archívne zábery TSK
podpis memoranda o spolupráci s regionálnymi ZMOS-mi; archívne zábery TSK
podpis memoranda o spolupráci s regionálnymi ZMOS-mi; archívne zábery TSK
oblasť dopravy; archívne zábery TSK
oblasť dopravy; archívne zábery TSK
oblasť dopravy; archívne zábery TSK
oblasť dopravy; archívne zábery TSK
oblasť dopravy; archívne zábery TSK
oblasť cestovného ruchu; archívne zábery TSK
oblasť transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry; archívne zábery TSK
oblasť kultúry; archívne zábery TSK
oblasť školstva; archívne zábery TSK
oblasť školstva; archívne zábery TSK
oblasť školstva; archívne zábery TSK
oblasť školstva; archívne zábery TSK
oblasť školstva; archívne zábery TSK
oblasť sociálnych služieb; archívne zábery TSK
oblasť sociálnych služieb; archívne zábery TSK
oblasť zdravotníctva; archívne zábery TSK
oblasť zdravotníctva; archívne zábery TSK
oblasť životného prostredia; archívne zábery TSK
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK