Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianska župa pomáha baníkom už viac ako rok

Trenčianska župa pomáha baníkom už viac ako rok

Vďaka národnému projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, si zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP, a. s.) prostredníctvom 13 tútorov z Elokovaného pracoviska TSK v Novákoch, zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.

Od spustenia projektu sa do neho zapojilo spolu 147 zamestnancov HBP, a. s. „V roku 2021 nastúpilo do projektu spolu 126 zamestnancov, z toho 77 bolo z Bane Handlová. Účastníci pravidelne navštevujú svojho tútora na pracovisku v Novákoch, ktorý im pomáha s adaptovaním sa na prebiehajúce zmeny a s prípravou na vstup na trh práce. Veľkou výhodou pre účastníkov projektu je možnosť absolvovať dva kurzy podľa vlastného výberu,“ priblížila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková. Odborné kurzy absolvovalo od začiatku realizácie projektu 38 účastníkov. „Medzi tie najobľúbenejšie v roku 2021 patrili najmä kurzy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, sú to napríklad pracovníci v skladovom hospodárstve, stavebníctve či kuriči. Obľúbené boli aj kurzy na pracovníka SBS, opatrovateľský a zváračský kurz, účtovníctvo či elektrotechnické minimum,“ doplnila Lamačková. Kurzy na rozvoj mäkkých zručností absolvovalo zatiaľ 41 účastníkov, pričom najväčší záujem bol o počítačové a jazykové kurzy.

Projekt úspešne absolvovalo 59 účastníkov, väčšina z nich ukončila účasť po uplynutí 6 mesiacov, teda po skončení maximálnej doby účasti v projekte. Päť účastníkov skončilo predčasne, nakoľko si našli nové zamestnanie a dvaja ukončili svoju účasť zo zdravotných dôvodov. „V roku 2022 budeme aj naďalej pokračovať v našej snahe pomáhať zamestnancom HBP, a. s. Už v januári privítame 25 nových účastníkov, ktorým radi pomôžeme,“ povedala Lamačková.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk

autor: mp

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK