Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

V rámci PaKR TSK môže verejnosť v okrese Nové Mesto nad Váhom hlasovať za štyri projekty

Za Novomestský okres bolo v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK predložených päť projektov, po formálnom posúdení správnosti postúpili do verejného zvažovania štyri z nich.

Noví i staronoví navrhovatelia predkladali projekty najmä z oblasti voľno-časových aktivít či športu. Požadovaná podpora kraja na tieto komunitné zámery je vo výške viac ako 8 tisíc eur. Na Participatívny-komunitný rozpočet TSK bolo zo župného rozpočtu vyčlenených 200 tisíc eur, pre každý z deviatich okresov Trenčianskeho kraja je tak alokovaná čiastka viac ako 22 tisíc eur. Pri maximálnej možnej podpore 2 200 eur na jeden projekt je možné podporiť realizáciu desiatich komunitných zámerov. Aj v Novomestskom okrese bude hlasovanie za štyri projekty rozhodujúce, pretože realizácie sa dočkajú iba tie zámery, ktoré získajú minimálne 150 SMS hlasov od hlasujúcich.   

         

Hlasovanie za projekty prebieha od 15. do 30. mája prostredníctvom SMS hlasovania. Za textové správy občania v tomto roku neplatia, všetky náklady znáša Trenčiansky samosprávny kraj. Informácie o spôsobe hlasovania nájdete na webovej stránke kraja www.tsk.sk, v sekcii Financie, v rubrike Participatívny-komunitný rozpočet 2021

Základný prehľad o tohtoročných projektoch predkladateľov v rámci PaKR TSK za okres Nové Mesto nad Váhom nájdete v priloženom dokumente.

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK