Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Verejné zvažovanie v rámci PaKR TSK odštartovali projekty z okresu Partizánske

V rámci štvrtého ročníka PaKR TSK predložili žiadatelia z okresu spolu 19 projektov, čo bolo najviac zo všetkých okresov Trenčianskeho kraja.

Svoje projekty doručili na župný úrad v Trenčíne 19 predkladatelia, do verejného zvažovania postúpilo po zhodnotení formálnej správnosti 17 projektov s požadovanou podporou kraja väčšou ako 37 tisíc eur. Desať z nich sa týka oblasti voľno-časové aktivity. „Pre každý okres je na realizáciu projektov v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK alokovaná čiastka vo výške viac ako 22 tisíc eur. Pri maximálnej možnej hodnote na podporu jedného projektu vo výške 2 200 eur tak môže byť podporených 10 projektov,“ uviedla Miroslava Mazánová, referentka Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu a členka Rady pre Participatívny-komunitný rozpočet TSK.

PaKR - verejné zvažovanie 2021

Hlasovať za projekty môže verejnosť od 15. do 30. mája, a to prostredníctvom SMS hlasovania. Textové správy hradí v plnej sume Trenčiansky samosprávny kraj. Finálnej realizácie sa dočkajú iba projekty, ktoré získajú minimálne 150 SMS hlasov od verejnosti. Informácie o spôsobe hlasovania nájdete na webovej stránke kraja www.tsk.sk, v sekcii Financie, v rubrike Participatívny-komunitný rozpočet 2021.

Základný prehľad o tohtoročných projektoch žiadateľov v rámci PaKR TSK za okres Partizánske nájdete v priloženom dokumente.   

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK