Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kraj prostredníctvom svojich dotačných schém plánuje rozdeliť trištvrte milióna eur

Vyčlenené finančné prostriedky z dotačných schém Trenčianskeho samosprávneho kraja budú v roku 2022 smerovať na organizáciu rôznorodých kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ale aj na zaujímavé environápady obyvateľov kraja, obohatenie vyučovacieho procesu či podporu aktívneho občianstva mladých ľudí.

Žiadať o financie na podporu kultúrno-spoločenských a športových podujatí je do konca marca možné v rámci Dotačného systému TSK či Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK. „Objem finančných prostriedkov určených na podporu podujatí a projektov z Dotačného systému TSK zostal nezmenený, a to vo výške 300 tisíc eur,“ uviedla Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného Úradu TSK. Zaujímavé komunitné projekty obyvateľov kraja bude aj v roku 2022 možné premeniť na skutočnosť vďaka Participatívneho-komunitnému rozpočtu TSK, prostredníctvom ktorého sa medzi navrhovateľov zo všetkých okresov kraja rozdelí 200 tisíc eur.   

Kraj prostredníctvom svojich dotačných schém plánuje rozdeliť trištvrte milióna eur

Originálne environmentálne nápady obyvateľov kraja, ktoré menia Trenčiansku župu na zelenú, bude možné aj v tomto roku realizovať vďaka grantu Zelené oči. Po novom je možné žiadosť podávať elektronicky, a to v rámci troch hodnotiacich kôl s uzávierkami do 31.1., 31.3. a 31.5.2022. Rozpočet grantu je aj v tomto roku 80 tisíc eur.

Kraj prostredníctvom svojich dotačných schém plánuje rozdeliť trištvrte milióna eur

Župa v tomto roku plánuje poskytnúť podporu aj návrhom mladých ľudí na stredných školách. V rámci Participatívnych rozpočtov na stredných školách si študenti budú môcť navrhnúť rôznorodé projekty, podieľať sa na diskusiách k ich rozpočtom a aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania. „Na nápady mladých ľudí na našich stredných školách sme vyčlenili 38 tisíc eur, študenti každej župnej strednej školy si tak budú môcť zrealizovať projekty za 1 000 eur,“ dodala Renáta Ozimová. Rovnakou sumou má kraj v pláne podporiť aktívnych pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí navštevujúcich župné stredné školy, a to prostredníctvom ich zapojenia do medzinárodného vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu na Slovensku. Župa plánuje podporiť aj zážitkové vzdelávanie stredoškolákov, na ktoré v roku 2022 vyčlenila opäť 100 tisíc eur. Žiadosti môžu stredné školy posielať do konca mája.   

Všetky potrebné informácie nájdete na webovom sídle www.tsk.sk v sekciách k jednotlivým schémam.          

autor: bj

Fotogaléria

archívny záber TSK; zdroj foto: obec Hrádok
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber TSK
archívny záber; zdroj foto:www.sospe.edupage.org
archívny záber; zdroj foto: mesto Trenčianske Teplice
archívny záber TSK
archívny záber
archívny záber
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK