Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kraje vidia perspektívu užšej spolupráce aj v oblasti envirovýchovy

Príklady dobrej praxe v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO), výmena skúseností či oboznámenie sa s realizáciou aktivít a koncepčných krokov v envirovýchove boli hlavnými bodmi stretnutia zástupcov samosprávnych krajov v Banskej Bystrici.  

Tí sa zhodli, že prístupy a metodiky samospráv k tejto téme sú rozmanité a infraštruktúra na realizáciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety je v každom kraji rozvinutá iným spôsobom. „O to dôležitejšie a zaujímavejšie bolo vidieť, ako pristupujú k problematike ostatné župy, pričom sme si uvedomili, že si môžeme byť navzájom zdrojom inšpirácií. Zároveň si vieme pomôcť aj výmenou skúseností a už osvedčených postupov, poprípade spoločne sa snažiť v konkrétnych a rovnakých bodoch zmeniť niečo spoločne a zdola,“ uviedla na stretnutí Andrea Molnárová, vedúca Odd. životného prostredia a územného plánovania Úradu TSK. Trenčianska župa prezentovala svoju grantovú schému Zelené oči, krajskú ekomapu, ale aj práve realizovaný výskum na zmapovanie stavu úrovne environmentálneho vzdelávania v Trenčianskom kraji. Predmetom stretnutia bola aj téma financovania, participatívneho prístupu a stanovenia metodiky na podporu existujúcich a fungujúcich subjektov EVVO v samosprávnych krajoch. „Na stretnutí sme vytvorili platformu, v rámci ktorej sa k tejto téme budeme stretávať pravidelne, aby sa nám podarilo udržiavať a rozvíjať spoluprácu v oblasti EVVO v jednotlivých krajoch čo najefektívnejšie,“ dodala Andrea Molnárová. 

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK