Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Modernizácia železnice priniesla pre obyvateľov Trenčianskeho kraja viaceré benefity

Zástupcovia Zhotoviteľa stavby ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina,  pre  rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, Združenia Nimnica zastúpené vedúcim členom Doprastav, a. s., prišli na pôdu župného úradu odprezentovať zrealizované práce, ktoré zmiernili negatívne dopady počas výstavby, ale aj zlepšili komfort života obyvateľov nielen v okolí železnice.

Najväčšou investíciou spojenou s modernizáciou železničnej trate je s určitosťou novovybudovaná cesta III. triedy na opustenom železničnom telese. Prvá časť viac ako 6 km dlhá cestná komunikácia začína v mestskej časti Nosice (Púchov) a končí v mestskej časti Dolný Milochov (Považská Bystrica). Druhá časť cesty v dĺžke viac ako 2,3 km bola vystavaná popod mestskú časť Horný Milochov. Kvalitu života obyvateľov tejto mestskej časti zlepšilo aj vybudovanie verejného vodovodu.

Okrem iného sa podarilo opraviť  viaceré úseky cesty II/507 (napr. medzi Púchovom a Lednickými Rovňami, Pri Východnom a Západnom portáli tunela Diel), vybudovať futbalové ihrisko na ostrove v mestskej časti Nosice či ihrisko pre aktivity dobrovoľných hasičov v Považskej Bystrici. Z nového detského ihriska sa môžu tešiť rovnako v Považskej Bystrici, kde úpravami prešli aj rybníky (časť Slavojka) a taktiež v tejto časti popri železničnej trati vznikla nová komunikácia.

Do zlepšenia komfortu obyvateľov v regióne bolo investovaných takmer 13 mil. eur. Spomínané, ale aj ďalšie zrealizované práce si môžete pozrieť vo fotogalérii pod touto správou.

autor: mp

Fotogaléria

Nová komunikácia na opustenom železničnom telese medzi Púchovom (m.č. Nosice) a Považskou Bystricou (m.č. Milochov) - vetva A (1)
Nová komunikácia na opustenom železničnom telese medzi Púchovom (m.č. Nosice) a Považskou Bystricou (m.č. Milochov) - vetva A
Archív TSK - novovybudovaná cesta III. triedy
Archív TSK - novovybudovaná cesta III. triedy
Archív TSK - novovybudovaná cesta III. triedy
Archív TSK - novovybudovaná cesta III. triedy
Komunikácie II_507 Púchov – Lednické Rovne - nový stav (1)
Komunikácie II_507 Púchov – Lednické Rovne - nový stav (2)
Komunikácie II_507 Púchov – Lednické Rovne - pôvodný stav (1)
Komunikácie II_507 Púchov – Lednické Rovne - pôvodný stav (2)
Nový asfaltový koberec medzi m.č. Horný a Dolný Milochov + osadenie betónových zvodidiel - nový stav
Nový asfaltový koberec medzi m.č. Horný a Dolný Milochov + osadenie betónových zvodidiel - pôvodný stav
Oprava komunikácie II_507 pri Východnom portáli tunela Diel - nový stav
Oprava komunikácie II_507 pri Východnom portáli tunela Diel - pôvodný stav
Oprava komunikácie II_507 pri Západnom portáli tunela Diel - nový stav
Oprava komunikácie II_507 pri Západnom portáli tunela Diel - pôvodný stav
Preložka futbalového ihriska na ostrove v m.č. Nosice
Vetva B – komunikácia popod m.č. Horný Milochov
Vybudované detské ihrisko v Považskej Bystrici
Vybudovanie komunikácie popri železničnej trate, ktorá momentálne slúži ako cyklotrasa - nový stav
Zabezpečenie a spevnenie krajnice a rozšírenie komunikácie III_1983 pri únikovej štôlni - nový stav
Zabezpečenie a spevnenie krajnice a rozšírenie komunikácie III_1983 pri únikovej štôlni - pôvodny stav
Zdroj_Doprastav
Zemné úpravy pri rybníkoch v Považskej Bystrici (Slavojka) - nový stav
Zemné úpravy pri rybníkoch v Považskej Bystrici (Slavojka) - počas prác
Zvýšenie únosnosti mosta v Udiči - nový stav
Zvýšenie únosnosti mosta v Udiči - pôvodný stav
Asfaltovanie chodníka od Západného portálu tunela Diel do časti Nimnica-Kúpele - nový stav
Asfaltovanie chodníka od Západného portálu tunela Diel do časti Nimnica-Kúpele - pôvodný stav
Asfaltovanie chodníka v m.č. Nosice - nový stav
Asfaltovanie chodníka v m.č. Nosice - pôvodny stav
Prezentovanie zrealizovaných prác
Prezentovanie zrealizovaných prác
Prezentovanie zrealizovaných prác
Prezentovanie zrealizovaných prác
Archív TSK
Archív TSK
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK