Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Na podporu zážitkového vzdelávania stredoškolákov prišla takmer sedemdesiatka žiadostí

Na podporu zážitkového vzdelávania stredoškolákov prišla takmer sedemdesiatka žiadostí

V rámci podpory zážitkového vzdelávania stredoškolákov bolo na župný úrad v rámci oboch kôl doručených 67 žiadostí. Aj v rámci Európskeho roku mládeže Trenčianska župa podporuje možnosť spoznať významné pamiatky či atraktívne miesta doma a v zahraničí.

V prvom kole bolo predložených 42 žiadostí na realizáciu akcií na podporu tematického zážitkového vzdelávania v celkovej sume viac ako 22 tisíc eur. Podalo ich spolu 22 stredných škôl, z toho 20 v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho kraja. V druhom kole využilo túto možnosť 17 stredných škôl, z toho v 16 je zriaďovateľom Trenčianska župa. Predložili 25 žiadostí v celkovej sume takmer 14 tisíc eur. Študenti vďaka tomu dostanú možnosť osvojiť si nové poznatky prostredníctvom osobného zážitku. Najčastejším cieľom exkurzií je Múzeum holokaustu v Seredi, stredné školy využili možnosť požiadať o financie aj na zorganizovanie návštevy divadelných predstavení v rôznych slovenských mestách. Z Trenčianskeho kraja budú kroky študentov a ich pedagógov podľa predložených žiadostí smerovať do Košarísk či na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle.

Na zatraktívnenie vyučovacieho procesu župa pravidelne vyčleňuje 100 tisíc eur, stredné školy môžu žiadať financie na 2 exkurzie po 500 eur, okrem toho aj na 1-2 kultúrne či divadelné akcie do 700 eur.        

autor: bj

Fotogaléria

Múzeum holokaustu v Seredi, zdroj foto: www.muzeum.sk
Nová budova Slovenského národného divadla, zdroj foto: www.snd.sk
divadelné predstavenie, zdroj foto: www.snd.sk, archívny záber
Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
Rodný dom M.R. Štefánika v Košariskách
Rodný dom M.R. Štefánika v Košariskách
Rodný dom M.R. Štefánika v Košariskách
Rodný dom M.R. Štefánika v Košariskách
Rodný dom M.R. Štefánika v Košariskách
archívny záber
Zdroj foto: SOŠ obchodu a služieb Trenčín; archívny záber
Zdroj foto: SOŠ obchodu a služieb Trenčín; archívny záber
Zdroj foto: SOŠ Pruské; archívny záber
Zdroj foto: SPŠ Nové Mesto nad Váhom; archívny záber
Zdroj foto: SPŠ Nové Mesto nad Váhom; archívny záber
Zdroj foto: SOŠ Nováky; archívny záber
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK