Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Na župný úrad bola doručená takmer štyristovka žiadostí o dotáciu

V rámci Dotačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja prišlo v priebehu troch mesiacov celkom 394 žiadostí o dotáciu, a to v celkovej sume viac ako 980 tisíc eur. Je to o polovicu žiadostí viac, ako si žiadatelia podali v minulom roku. 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2020 rozhodoval o podpore 179 žiadostí predseda TSK, pracovná skupina o 215 žiadostiach. Finančne podporených bude v tomto roku z Dotačného systému TSK 371 predložených žiadostí. Podpora bude smerovať na rozmanité podujatia v oblasti kultúry, športu, vzdelávania či nákupu materiálno-technického vybavenia. V rámci župného dotačného systému bolo pôvodne vyčlenených 300 tisíc eur, na májovom zasadnutí krajskí poslanci odsúhlasili navýšenie sumy na podporu žiadostí o dotácie o ďalších 200 tisíc eur. „Som rád, že navýšenie financií prešlo v krajskom parlamente. Ako člen komisie, ktorá prerozdeľuje finančné prostriedky predloženým žiadostiam o dotácie, musím povedať, že tento rok nám prišlo veľké množstvo žiadostí. V posledných dvoch rokoch sa veľa podujatí kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 nemohlo organizovať, preto som rád, že sa našli finančné zdroje na podporu organizácie podujatí. Záujem zo strany ľudí je, preto by bola škoda nepodporiť obce, organizácie a občianske združenia,“ povedal František Matušík, poslanec Z TSK a starosta obce Domaniža.

Najviac žiadostí prišlo opätovne z okresu Trenčín, najmenej ich v tomto roku predkladali žiadatelia z okresu Partizánske. Z hľadiska právnej formy boli vo veľkej miere aktívnymi prevažne rôzne združenia; samosprávy v Trenčianskom kraji doručili viac ako stovku žiadostí.    

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK