Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Najlepších zdravotníkov ocenili na hrade

V Kasárni Trenčianskeho hradu hostili v pondelok popoludní lekárov, sestry a ďalších dôležitých pracovníkov z oblasti zdravotníctva, ocenených za ich obetavú prácu v roku 2021.

Tých, ktorí sa denno-denne starajú o zdravie celej spoločnosti, oceňovala Trenčianska župa po druhý raz v histórii. Pri posudzovaní 33 doručených nominácií zohľadnila odborná porota najmä prístup jednotlivcov a kolektívov k pacientom a tiež ich postoj k výzvam, ktoré v uplynulom roku priniesla vakcinácia. „Rok 2021 bol veľmi ťažkým rokom, no ktorý rok nie je pre zdravotníkov ťažký? Ste odhodlaní ľudia, plní sily a energie pomáhať na profesionálnej úrovni, a za to vám úprimne ďakujem,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V piatich kategóriách (lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník, manažér v zdravotníctve a kolektív)  si ocenenia prevzalo celkovo 12 jednotlivcov a 3 kolektívy. Udelené bolo i ocenenie in memoriam pre Henricha Gašparíka za mimoriadny prínos pri rozvoji Nemocnice s poliklinikou Myjava, za jeho obetavosť, ľudskosť a oddanosť lekárskemu povolaniu. Zástupcovia považskobystrickej a bojnickej nemocnice si domov odniesli poďakovanie za súčinnosť pri zriadení a prevádzke veľkokapacitných krajských očkovacích centier v Trenčíne a Prievidzi. V odovzdávaní ocenení plánuje župa pokračovať aj po ďalšie roky. „Naši zdravotníci potrebujú podporu, oporu, dôveru aj spoločenské uznanie. Je dôležité, aby si ich prácu ľudia začali opäť viac vážiť, ocenenie si teda právom zaslúžia,“ dodala vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK Elena Štefíková.

autor: sg, lb

Fotogaléria

Kategória LEKÁR: MUDr. Peter Kohútek, MPH, Fakultná nemocnica Trenčín; doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., NsP Myjava; MUDr. Monika Staňáková, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Kategória SESTRA: Mgr. Oľga Čaklošová, Fakultná nemocnica Trenčín; Mgr. Slávka Javorčeková, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach; PhDr. Jana Umrianová, NsP Považská Bystrica
Kategória INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK: Mariana Hlaváčková, Fakultná nemocnica Trenčín; Mgr. Marián Ľahký, NsP Považská Bystrica; Terézia Šályová, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Kategória KOLEKTÍV: Interdisciplinárny tím, Hospic Milosrdných sestier Trenčín; Urgentný príjem 1. typu, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach; Vakcinačný tím, NsP Myjava
Kategória MANAŽÉR V ZDRAVOTNÍCTVE: Mgr. Anna Burganová, Hospic Milosrdných sestier Trenčín; MUDr. Milan Henčel, PhD., MPH, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach; MUDr. Tomáš Kopal, NsP Považská Bystrica
OSOBITNÉ OCENENIE IN MEMORIAM: MUDr. Henrich Gašparík, PhD.
Poďakovanie pre NsP Považská Bystrica a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za VKOC
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK