Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Služby klientom poskytuje už štvrťstoročie

CSS-DOMOV Javorina v Bzinciach pod Javorinou funguje už 25 rokov, pri tejto príležitosti boli ocenení dlhoroční zamestnanci.

Počas týchto rokov ním prešlo už viac ako 380 klientov. Župné Centrum sociálnych služieb DOMOV Javorina poskytuje dva druhy sociálnej služby – ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie pre klientov s demenciou, a to s celkovou kapacitou 47 prijímateľov. Navštíviť zariadenie a jeho klientov pri príležitosti 25. výročia založenia prišiel do Bziniec pod Javorinou aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí pre klientov vytvárajú pocit druhého domova. Ten tu v zariadení prijímatelia našli, aj spolu s priateľmi. Starať sa a poskytovať sociálne služby je namáhavá a náročná práca, takže veľká vďaka patrí všetkým v CSS-DOMOV Javorina,“ povedal predseda TSK s tým, že zariadenie v blízkej dobe čaká rekonštrukcia strechy. Spolu s riaditeľom bolo pri tejto príležitosti ocenených 13 ľudí.  

V zariadení panuje rodinná atmosféra, jeho vedenie minimálne raz za 2 mesiace prerokováva dôležité záležitosti s radou obyvateľov, ktorú tvoria klienti. Okrem toho sa CSS-DOMOV Javorina pravidelne zelenie, a to vďaka občianskemu združeniu Echinacea, ktoré patrí k úspešným žiadateľom v grantovom systéme TSK Zelené oči. Športové možnosti ponúkajú aj dve minitelocvične, tie zariadenie zriadilo pre svojich klientov v minulom roku.          

autor: bj
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK