Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sociálne služby v kraji sa za posledné roky výrazne zlepšili

Pribudli nové služby, zrekonštruovali sa budovy, vybudovali nové špecializované zariadenia. Pozrite sa s nami, k akým najväčším zmenám a vylepšeniam prišlo v sociálnej oblasti v posledných rokoch.

Veľkou pomocou pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím do 7 rokov veku bolo spustenie služby včasnej intervencie v Centre sociálnych služieb DOMINO v Prievidzi, ku ktorej kraj pristúpil v roku 2017. Odborní zamestnanci bezplatne pomáhajú nielen v priestoroch zariadenia, ale aj v domácom prostredí rodiny. V tom istom roku bolo v krajskom meste otvorené špecializované zariadenie, a to autistické centrum v CSS-DEMY, ktoré pre 30 klientov poskytuje všetky formy sociálnej služby – celoročné, týždenné i ambulantné. Zariadenie je určené pre fyzické osoby po ukončení povinnej školskej dochádzky. Službu pre rovnakú cieľovú skupinu sme priniesli aj na hornú Nitru. Ambulantnou formou je poskytovaná v špecializovanom zariadení Centra sociálnych služieb – DOMINO v Prievidzi. Jej kapacita je 8 ľudí.

Pomoc v zariadeniach sociálnych služieb nájdu aj osoby s telesným postihnutím, konkrétne v novo zrekonštruovaných priestoroch CSS-AVE. Postcovidovú starostlivosť po prekonaní ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, ale aj ďalších neurologických ochorení nevyžadujúcich si umiestnenie v zdravotníckych zariadeniach ponúka špecializované zariadenie v priestoroch CSS-Lúč. „Jeho prevádzka je situovaná v priestoroch NsP Považská Bystrica, vďaka čomu vieme využiť aj pracovisko spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,“ povedala Elena Nekorancová, vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK. V uplynulých mesiacoch začali zamestnanci Centra sociálnych služieb Nádej pre okres Považská Bystrica terénnou formou poskytovať ďalšiu bezplatnú sociálnu službu, a to podporu samostatného bývania. „Je to služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pri hospodárení s peniazmi, pri vybavovaní úradných záležitostí, predchádzanie a riešenie krízových situácií či podporu spoločensky primeraného správania,“ priblížila Elena Nekorancová, vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK.        

 

Župa sa v posledných mesiacoch dostáva z vývojovej do testovacej fázy v rámci Projektu AAL (aktívneho asistovaného života) v podmienkach TSK. Za pomoci IDA - inteligentnej domácej asistentky a s využitím moderných technológií budú v kraji vytvorené podmienky pre poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci. „Prinesieme tak pocit bezpečia do prirodzeného prostredia osamelo žijúcich seniorov a osôb so zdravotným postihnutím,“ dodala Elena Nekorancová. Kraj má v sociálnej oblasti aj ďalšie plány, tie prinesieme v tlačovej správe už čoskoro.     

autor: bj

Fotogaléria

Spustenie služby včasnej intervencie v CSS-DOMINO v Prievidzi, archívny záber TSK
Spustenie služby včasnej intervencie v CSS-DOMINO v Prievidzi, archívny záber TSK
Spustenie služby včasnej intervencie v CSS-DOMINO v Prievidzi, archívny záber TSK
Spustenie služby včasnej intervencie v CSS-DOMINO v Prievidzi, archívny záber TSK
Autistické centrum v CSS-DEMY v Trenčíne
Autistické centrum v CSS-DEMY v Trenčíne
Autistické centrum v CSS-DEMY v Trenčíne
Otvorenie autistického centra v CSS-DEMY v Trenčíne, archívny záber TSK
Otvorenie autistického centra v CSS-DEMY v Trenčíne, archívny záber TSK
Autistické centrum v CSS-DEMY v Trenčíne
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
Špecializované zariadenie CSS-DOMINO v Prievidzi
CSS-Nádej v Dolnom Lieskove
CSS-Nádej v Dolnom Lieskove, archívny záber TSK
CSS-Nádej v Dolnom Lieskove, archívny záber TSK
projekt AAL (podpora asistovaného života)
projekt AAL (podpora asistovaného života)
projekt AAL (podpora asistovaného života)
projekt AAL (podpora asistovaného života)
projekt AAL (podpora asistovaného života)
projekt AAL (podpora asistovaného života)
projekt AAL (podpora asistovaného života)
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zrekonštruované priestory CSS-AVE v Dubnici nad Váhom, archívny záber TSK
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK