Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

V CSS DEMY sledujú nové trendy

V župnom zariadení sociálnych služieb sledujú nové trendy a terapie zamerané na rozvíjanie individuálnych schopností a zručností svojich klientov, ktoré zlepšia kvalitu ich života a zvýšia ich samostatnosť.

„V odbornej literatúre sme sa stretli s terapiou Senzorickej integrácie a v spolupráci s občianskym združením 3lobit sme v našom špecializovanom zariadení zriadili terapeutickú miestnosť pre metódu Senzorickej integrácie. Projekt, vďaka ktorému sme vytvorili miestnosť Senzorickej integrácie, bol financovaný z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ priblížil riaditeľ CSS DEMY Trenčín Tibor Gavenda.

Senzorická integrácia si vyžaduje skúseného a trénovaného terapeuta, preto v zariadení zorganizovali odborné školenie pod vedením lektorky Jany Hrčovej z občianskeho združenia 3lobit. Školenia sa zúčastnili všetci špeciálni pedagógovia, vychovávatelia a inštruktori sociálnej rehabilitácie pracujúci v CSS DEMY.

Metóda Senzorickej integrácie rozvíja schopnosti zamerané na prijímanie, porozumenie a organizovanie zmyslových informácií z vonkajšieho prostredia alebo vlastného tela a učí skladať jednotlivé zmyslové vstupy do celku. Najmä klienti s poruchou autistického spektra vykazujú zvláštnosti v spracovaní zmyslových vstupov a majú problémy reagovať na úlohy a požiadavky prostredia. Základnou ideou terapie je poskytovanie a kontrolovanie zmyslových vstupov, najmä vstupov pre taktilný, proprioreceptívny a vestibulátny systém a spontánne formovanie adaptívnych odpovedí.

„V našej terapeutickej miestnosti bude mať klient dostatok príležitostí na vlastnú aktivitu a hru. V tomto prostredí sa nachádzajú rôzne typy hojdačiek, vakov, rôzne prekážky, naklonené roviny, dosky na kolieskach, predmety s rôznymi textúrami a iné,“ doplnil riaditeľ.

Zdroj:

PhDr. Gavenda Tibor, riaditeľ CSS-DEMY

Mgr. Balážová Zuzana, vedúca úseku výchovy

autor: mp

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK