Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aj v Európskom roku zručností župa spustila školské dotačné schémy

Rok 2023 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok zručností, Trenčiansky kraj dlhodobo podporuje vzdelávanie a všestranné zručnosti mladých ľudí aj prostredníctvom dotačných schém v oblasti stredného školstva. Tento rok zakomponoval do krajského rozpočtu aj niekoľko noviniek.

Na podporu zážitkového vzdelávania smeruje v tomto roku 50 tisíc eur, kraj pokračuje aj v podpore participatívnych rozpočtov na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to sumou 38 tisíc eur, rovnakou ako po minulé roky. K ďalšej dotačnej schéme pre mladých ľudí v kraji v sume 86 tisíc eur patrí poskytovanie krajských štipendií, a to za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie s cieľom zvýšiť počet žiakov v nedostatkových odboroch, ktoré sú potrebné na trhu práce. Okrem iného pristúpi župa v rámci tejto schémy aj k poskytnutiu štipendií za mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. Na financovanie aktivít mladých ľudí na stredných školách a podporu aktívnych pedagogických zamestnancov v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je k dispozícii suma 5 tisíc eur.      

Viac informácií k jednotlivým schémam je možné nájsť na našej stránke v sekcii Školstvo a šport.

autor: bj

Fotogaléria

Zdroj foto: Daniel Pavlík
Zdroj foto: SOŠ obchodu a služieb Trenčín
Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
Múzeum holokaustu v Seredi, zdroj foto: www.muzeum.sk
Tanky v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici, zdroj foto: www.muzeumsnp.sk
Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci
Rodný dom M.R. Štefánika v Košariskách
Rodný dom M.R. Štefánika v Košariskách
Návšteva Pribyliny, zdroj foto: SOŠ Pruské
Zdroj foto: SOŠ Dubnica nad Váhom
Zdroj foto: SOŠ Nováky
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK