Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Starostlivosť o dieťa

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Sociálna pomoc

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje informácie z oblasti ochrany práv dieťaťa, jeho života a zdravia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK