Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Petícia

Povinný obsah podania:

  • Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (zástupca) – meno, priezvisko, adresa pobytu,
  • Číslo zo spisu; vybavuje; dátum,
  • Vec (Oznámenie výsledku vybavenia petície; Postúpenie; Odloženie),
  • Podpis,
  • Zverejnenie oznámenia výsledku vybavenia petície na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a webovom sídle TSK.

Lehota na vybavenie

30 pracovných dní (výnimky sú uvedené v zákone)

Elektronický formulár na vyplnenie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK