Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vybavovanie petícií

Ako TSK postupuje pri vybavovaní petícií a ako možno podať petíciu.

Trenčiansky samosprávny kraj vybavuje podané petície v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve a  neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/SK/ZZ/1990/85/20150901). Oznámenie vybavenia petícii v zmysle § 5 ods.7 cit. zákon zverejňuje na CUET a na svojom webovom sídle.

Podania

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Petície

TSK zverejňuje petície aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK