Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

3. Financie a obstarávanie

logo Trenčianska župa otvorene

 

 

3. Financie a obstarávanie

Záverečný účet TSK, Rozpočet TSK, Register investičných akcií, Zmluvy, Faktúry, Objednávky, Ročné plány VO*, Profil ÚVO, EKS, Elektronické aukcie

1. Má VÚC na stránke zverejnené odkazy na profily župy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)? Link
2. Obsahoval návrh rozpočtu slovný opis všetkých položiek (programov, podprogramov a prvkov rozpočtu) v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku? Link
3. Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet? Link
4. Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy? Link
5. Sú na stránke samosprávy zverejnené rozpočty minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov? Link
6. Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ako samostatné dokumenty (nie súčasť rozpočtu)? Link

* - Protimonopolný úrad neodporúča ročné plány verejných obstarávaní z dôvodu možných kartelových dohôd.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK