Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

3. Financie a verejné obstarávanie

logo Trenčianska župa otvorene

 

 

3. Financie a verejné obstarávanie

Záverečný účet TSK, Rozpočet TSK, Register investičných akcií, Zmluvy, Faktúry, Objednávky, Verejné obstarávanie, Profil ÚVO, EKS, Elektronické aukcie

1. Má VÚC na stránke zverejnené odkazy na profily župy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)? Link
2. Sú výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou uverejňované na webe VÚC? Link
3. Zverejňuje VÚC pravidelne a v požadovanej forme súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou v profile ÚVO? Link
4. Aký je priemerný počet súťažiacich vo verejných obstarávaniach VÚC (nadlimitných a podlimitných)? Link
5. Koľko rozhodnotí o súťažiach VÚC vydal ÚVO v jej neprospech (námietky, kontroly, správne delikty)? Link
6. Obsahoval návrh rozpočtu slovný opis všetkých položiek (programov, podprogramov a prvkov rozpočtu) v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku? Link
7. Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet? Link
8. Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy? Link
9. Sú na stránke samosprávy zverejnené rozpočty minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov? Link
10. Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ako samostatné dokumenty (nie súčasť rozpočtu)? Link

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK