Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

1. Prístup k informáciám

logo Trenčianska župa otvorene

 

 

1. Prístup k informáciám

Poslanci TSK, Hlavný kontrolór, Zasadnutia Z TSK, Dokumenty k Z TSK, Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), Komisie TSK, Elektronicka úradná tabuľa, Výročné správy TSK, Správy o kontrolnej činnosti, Územný plán

1. Sú na oficiálnej stránke VÚC zverejnené mená a kontakty na poslancov podľa príslušnosti k volebnému obvodu? Link
2. Je na oficiálnej stránke VÚC uvedená politická príslušnosť poslancov? Link
3. Sú na oficiálnej stránke VÚC uvedené mená a kontakty na zamestnancov Úradu VÚC? Link
4. Zverejňuje VÚC prehľadne harmonogram rokovaní župného zastupiteľstva? Link
5. Sú oznámenia o rokovaniach zastupiteľstva zverejnené aspoň 7 dní vopred na oficiálnej internetovej stránke VÚC mimo VZN so schváleným harmonogramom rokovaní? Link
6. Sú materiály na rokovanie zastupiteľstva zverejnené na internetovej stránke VÚC minimálne 3 dni pred rokovaním? Link
7.

Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva?
Zápisnice sú súčasťou jednotlivých zasadnutí vrátane všetkých ostatných príslušných informácii. (napr. Zasadnutie XXVIII., staršie v rámci materiálov)

Link, Link
8. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice z rokovaní komisií zastupiteľstva? Link
9. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva? Link
10. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc z rokovaní komisií zastupiteľstva? Link
11. Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa? Link
12. Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa aj s archívom? Link
13. Je na oficiálnej internetovej stránke výročná správa VÚC? Link
14. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív materiálov na všetky rokovania zastupiteľstva? Link
15. Je na internetovej stránke VÚC zverejnený funkčný kontakt na posielanie žiadostí podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám? Link
16. Existuje na hlavnej stránke Úradu možnosť dať si zasielať novinky a informácie od VÚC mailom alebo pomocou RSS? Link
17. Sú na stránke VÚC prehľadne uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra? Link
18. Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy zverejnený územný plán? Link
19. Zverejňuje VÚC ním vydávané elektronické dokumenty aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CÚET) na www.slovensko.sk?
Portál ÚPVS zverejňuje informácie podľa žiadanej dĺžky zverejnenia. Následne portál informácie odstráni. Petície zverejnené na portáli CUET môžete nájsť na našej stránke tu.
Link
20. Zverejňuje VÚC na internetovej stránke odpovede na časté otázky občanov? Link
21. Zverejňuje VÚC prehľadne na internetovej stránke aktuálnu výšku príjmov župana a odmien pre jednotlivých poslancov samosprávneho kraja? Link
22. Sú na internetovej stránke samosprávy preložené do anglického jazyka aspoň základné informácie (samospráva, kultúra, príroda a pod.)? Link
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK