Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

5. Dotácie a granty

logo Trenčianska župa otvorene

 

 

5. Dotácie a granty

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie, Zoznam pridelených a nepridelených dotácií, Granty, Participatívny komunitný rozpočet

1. Môže sa verejnosť zúčastniť všetkých zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie? Link, Link
2. Zverejňuje VÚC výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na internete a rovnako aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami? Link, Link, Link
3. Má samospráva prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? Link, Link
4. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené rozhodnutia samosprávy o (ne)pridelení dotácie? Link, Link
5. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým boli (ne)pridelené dotácie? Link, Link, Link
6. Je na internetovej stránke VÚC zverejnený archív rozhodnutí o (ne)pridelení dotácie? Link, Link
7.

Sú na stránke VÚC zverejnené informácie o (ne)pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii župana?
Týka sa dokumentov (ne)pridelených dotácií do sumy 1.500 Eur vrátane.

Link, Link

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK