Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

7. Personálna politika

logo Trenčianska župa otvorene

 

 

7. Personálna politika

Výberové konania

1. Realizuje Úrad VÚC od 1.1.2014 výberové konania vždy aj na miesta referentov? Link
2. Obsahujú oznámenia o výberových konaniach charakteristiku obsadzovaného miesta, kvalifikačné predpoklady a dátum uzávierky prihlášok? Link, Link
3. Obsahujú oznámenia o výberových konaniach dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste? Link, Link
4. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zápisnice z výberových konaní?
Pri jednotlivých výberových konaniach.
príklad
Link
5. Obsahujú zápisnice z výberových konaní mená a priezviská členov komisie, ako i pozície, na základe ktorých boli do komisie menovaní?
Pri jednotlivých výberových konaniach.
príklad
Link
6.

Obsahujú zápisnice z výberových konaní sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení?
Sumárne hodnotenie komisia odporúča len poradím na výber pred schválením ak je potenciálnych uchádzačov viac.

príklad
Link

7.

Nachádza sa na internetovej stránke VÚC profesijný životopis župana obsahujúci tieto informácie: i. vzdelanie; ii. doterajšie zamestnania; iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií

Link

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK