Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zákazky podľa § 117

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spracovanie Bilancie kompetencií zamestnancov

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky v priložených dokumentoch.

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax: materiálno technické vybavenie laboratória na testovanie stavebných materiálov

Predmet zákazky je hlavnou aktivitou projektu "Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax" 302020K436 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 zameraného na podporu a skvalitnenie odborného vzdelávania.

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO.

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO.

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK