Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky v priložených dokumentoch

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske“ – výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK